içinde

Tazarruname

Tazarruname – Sinan Paşa

Tazarruname kimin eseridir ? Divan edebiyatındaki süslü nesrin (münşeat) ilk ve en önemli örneğidir. Sinan Paşa tarafından kaleme alınmıştır. 1481 yılında yazılmıştır. Tazarruât olarak da bilinir.

Sinan Paşa bu eserinde tasavvufi olarak aşkı ele almıştır. Eserde birçok hikaye ve nasihat özelliği taşıyan ifadelere yer verilmiştir. Eser üç kısımdan oluşur :

1. Kısım – ( Yakarış )

Yakarış – Tazarruât kısmıdır. Eserin adı buradan gelmektedir. Allah’a yakarma Sinan Paşa tarafından samimi bir şekilde ele alınmıştır.

2. Kısım – ( Övünme )

Eserin manzum olarak yazılan kısmıdır. Fahriye bölümüdür.

3. Hatime – ( Son )

Yedi büyük peygamberin hayatına yer verilen bölümdür. Eserin bu kısmı Şeyh Vefa’ya yapılan bir dua ile sona ermektedir.

Eser Divan edebiyatı nesir türündeki münşeatların önemli örneklerindendir.


Sinan Paşa Tazarruname orijinal metin ve Türkçe özeti için tıklayınız.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Sosyal Medya Grevi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi