içinde

Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Ortak Özellikleri

Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Ortak Özellikleri

Ahmet Haşim

Ahmet Haşim
  • “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.
  • Tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
  • Sembolizm akımını benimsemiştir.
  • Şiirde anlam kapalılığını savunur. Şiirde sözden çok musikinin olması gerektiğini savunur ki sembolizm akımını da bu yüzden tercih etmiştir.Haşim bu konu hakkındaki görüşünü “Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır.” sözüyle ifade etmiştir.
  • Sembolizmle bir parça gibi olan Saf Şiir anlayışı da Ahmet Haşim’in yöneldiği bir anlayıştır. Saf Şiir de ölüm,ruh,zaman gibi soyut kavramlar ele alınır ki Haşim’in ruh dünyası da tam olarak bu noktadadır.

Yahya Kemal

Yahya Kemal
  • “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.
  • “Ok” şiiri hariç tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
  • Sembolizm akımından etkilenmiştir.
  • Ahmet Haşim gibi sembolizmi benimseyen Yahya Kemal de bu akımın en önemli özelliklerinden olan musikiyi eserlerinde başarıyla uygulamıştır. Öyle ki “Sessiz Gemi” adlı şiiri bestelenip yıllarca farklı isimler tarafından seslendirilmiştir.
  • Yahya Kemal ise Saf şiirin edebiyatımızdaki ilk büyük ismi olarak gösterilir. Yine onun Sessiz Gemi adlı eseri saf şiirin en güzel örnekleri arasında yer alır.

Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Ortak Özellikleri genel olarak bu şekildedir. Her şairin, yazarın kısacası sanatçının kendine has – nevi şahsına münhasır – özellikleri vardır ki bunlar eserlerinde saklıdır.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Necip Fazıl Kısakürek Anneciğim Şiiri

Gülseren Budayıcıoğlu Hayatın Sesi Konusu