içinde

Sezai Karakoç İnsanlığın Dirilişi Alıntı Cümleler

İnsanlığın Dirilişi Alıntı Cümleler

  • Sezai Karakoç İnsanlığın Dirilişi Konusu

Sezai Karakoç , İnsanlığın Dirilişi adlı eserinde Rönesans dönemini temel alarak Batının geldiği ve dünyayı sürüklediği noktayı ele almaktadır. Sezai Karakoç ‘a göre Batı Rönesans ile birlikte metafiziği kaybetmiş ve sadece maddeye anlam yüklemiştir. Ona göre metafizik olmadan kurulan bir medeniyet öz‘den uzak olduğu için çökmeye mahkumdur.

Yazarın 1976 yılında kitap olarak topladığı İnsanlığın Dirilişi adlı eserinin kaleme alındığı tarih dikkate alındığında ve günümüz Batı dünyası düşünüldüğünde gerçekten de özden metafizikten uzak olan bu medeniyet tasvirinin çökmeye yüz tuttuğu görülmektedir.

Batı medeniyeti Rönesans ile birlikte kurmuş olduğu bu maddi medeniyet ile tüm dünyanın başına bela olmuş, özellikle Afrika ve Asya gibi maddi yoksunluk yaşayan medeniyetleri sömürmeye başlamıştır. Batının bu sömürgeci ve baskıcı yapısından kurtulmak isteyen Asya ve Afrika ülkeleri ve İslam coğrafyası birer Batılı medeniyete sahip olduklarında bu baskıdan ancak kurtulabileceklerini düşünmüşlerdir ki bu da tamamen metafizik üzerine kurulu olan medeniyetlerinin de çökmesine neden olacaktır. Doğu mistiktir. Yani metafizik ile ruh ile hayatı ve dünyayı anlamlandırır. Batı ise Rönesans ile birlikte tamamen maddeci olmuştur. Doğu medeniyetlerinin Batıya duydukları bu hayranlık ile Batılı olma çabaları kendi mistik – metafizik medeniyetlerini yıktığı gibi asla Batıya ait bir medeniyete de katılamamalarına neden olmuştur.

Tüm bu yaşanılanlar sonucunda Batı tüm dünyayı bir buhrana sürüklemiştir. Sezai Karakoç İnsanlığın Dirilişi konusu da tam olarak bu buhranı ve bu buhrandan çıkış yollarını açıklar. Dünyanın girmiş olduğu bu buhrandan tek kurtuluş yolu DİRİLİŞ‘tir. Sezai Karakoç ‘a göre Diriliş, Batılılaşmaya paydoş deyiştir.

Sezai Karakoç İnsanlığın Dirilişi Alıntı Cümleler

  • Diriliş, Batılılaşmaya paydoş deyiştir. (Devrim – İnsanlığın Dirilişi)
  • Diriliş, içe doğru radikal bir değişimdir. (Devrim – İnsanlığın Dirilişi)
  • Diriliş, dev veya cüceler ülkesi kuran Batı ütopyalarına set çeken bir öze dönüş değişimidir. (Devrim – İnsanlığın Dirilişi)
  • Bugün, Çin devrimi denilen oluşumda ölen bakımından bir devrim var, ancak ortada henüz dirilen yok ! (Devrim – İnsanlığın Dirilişi)
  • Zencilerin ezildiği söylenmedikçe, zencilerin ezilmesi bir şey değildir. (Propaganda – İnsanlığın Dirilişi)
  • Bir eriyiş. Tabiatın içinde eriyiş. Erirken eritiş, Tabiatı da eritiş, eriyişte eritiş. (Şahdamar – İnsanlığın Dirilişi)
  • Tak tak tak. Tekrar kapısını vurmalı kalbin ve ruhun. (Şahdamar – İnsanlığın Dirilişi)
  • Tapınak, geleceğin tapınağı, diriliş ocağı olacaktır. (Tapınak – İnsanlığın Dirilişi)
  • Tanrı evinde saf bağlayarak; mihrab yönünde, kıble doğrultusunda, Allah önünde, daha doğrusu huzurunda secdeye kapanmaktan kaçan insan yığınları, tanrılaştırdıkları kişilerin tabutlarının önünden geçerek onu ölüme teslim ederken anısı önünde eğiliyorlar. Ölüm dikkati, mücerret ölüme ve ölümden ötesine dikkat ve bu dikkatin uygarlığın enine boyuna verimlenişi ve genel anlama renk katışı biçiminde olmayıp sadece ölene dikkat hem de ölüler arasında seçme yaparak, ayrıcalık gözeterek, hayattaki değerlendirilişlerden kopmayarak ve koparmayarak sadece ve sadece ölmüş olana dikkat tarzında biçimleniyor. (Ölüm Dikkati – İnsanlığın Dirilişi)

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

NFT İfadesinin Türkçe Karşılığı “Nitelikli Fikri Tapu” Oldu