içinde ,

Tanin Gazetesi

İttihat ve Terakki cemiyetinin en önemli yayın organıdır. Tanin Gazetesini çıkarma fikri Tevfik Fikret’ten doğmuştur. Finansal desteği ise İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi üyesi Hüseyin Kazım sağlamıştır.

Gazete üç farklı dönem halinde toplamda on yedi (17) yıl çıkarılmıştır. Bunlar arasında en etkili olduğu dönem ise Sultan Abdülhamid’in devrildiği 1908 yılı ile 1918 yıllarıdır.

Tanin gazetesinin kuruluşunda Tevfik Fikret fikir babası, Hüseyin Kazım finansal destekçisi olarak katılsa da asıl ön planda olan isim Hüseyin Cahit Yalçın olmuştur.

Tevfik Fikret’in umduğunu bularak kısa sürede ayrılması, Hüseyin Kazım’ın ise tayin nedeniyle İstanbul’dan uzaklaştırılması gazetenin tüm idaresinin baş muharrir Hüseyin Cahit Yalçın’a bırakılmasına neden olmuştur.

Sivri ve kavgacı bir kaleme sahip olan Hüseyin Cahit, İttihat ve Terakkinin yılmaz bir savunucusu olarak 17 yıl boyunca gazeteyi idare etmiştir.

31 Mart vakası esnasında matbaası basılan ve tahrip edilen gazete tüm olumsuzluklara rağmen bir şekilde yeniden hayat bulmuştur. Bu da Hüseyin Cahit Yalçın’ın kavgacı ve mücadeleci ruhuyla doğru orantılıdır. Birçok kez kapatılan gazete “Cenin,Senin,Renin ve Hak” isimleriyle yeniden yayına devam etmiştir.

Gazete İstanbul’un işgaline giden süreçte İttihat ve Terakki cemiyeti liderlerinin ülkeyi terk ederek yurt dışına kaçmalarından bir gün önce 31 Ekim 1918’de yayın hayatına son vermiştir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Gadiri Hum Bayramı

Börü Film Konusu