içinde

Gadiri Hum Bayramı

Gadir i Hum Nedir ?

Gadir i Hum, Mekke ile Medine arasında yer alan Cuhfe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta bulunan bir mevkinin adıdır. Sazlık ve bataklıklardan ibaret olan Gadir i Hum; zamanla terk edilmeye başlamış, Mekke ve Medine arasında yeni yolların yapılmaya başlamasıyla birlikte eski hac yolu olan Cuhfe ile birlikte önemini tamamen kaybederek metruk bir hale gelmiştir.

Son derece elverişsiz bir konumda iken Veda haccı dönüşünde Peygamber Efendimiz (sav) önemli bir meseleyi duyurmak amacıyla burada konaklamak zorunda kalmış ve bu esnada El- Maide 5-67 ayetleri nâzil olmuştur.

Gadir i Hum Olayı

Öğle namazını burada kıldıran Peygamber Efendimiz (sav) yeni gelen ayetleri tebliğ ederek sekaleyn hadisi adıyla meşhur olan sözlerini söylemiştir.

Size paha biçilmez iki şey bırakıyorum : Allah’ın kitabını ve ehl-i beytimi. Benden sonra bunlara sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz.

Konuşmasını bitiren Efendimiz, Hz. Ali’yi sağına alıp elini kaldırarak ” Ben kimin mevlası isem Ali de Onun mevlasıdır. Allah’ım onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol…” demiştir. Hz. Peygamberin bu açıklamasından sonra orada bulunanlar sırasıyla Hz. Ali’yi tebrik etmişlerdir.

Hz. Peygamberin burada dile getirdiği mevla sözü dost,efendi,arkadaş manalarındayken Şiiler tarafından veli,halife,imam şeklinde yorumlanmıştır.

Gadir i Hum Bayramı

Şii dünyasının Zilhicce ayının 18. gününde kutladığı bir bayramdır.İlk olarak Büveyhoğulları tarafından 963 yılında resmi bayram olarak ilan edilmiştir.

Günümüzde Şiilerin yaygın bulunduğu İran’da büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. İçi bal ile doldurulmuş 3 çöreğin bıçaklanıp bu balın akıtılması yoluyla kutlanır. Buradaki 3 çöreğin her biri Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ı temsil eder. Bal ise bu üç halifenin kanını sembolize eder.

Ülkemizin güneyinde özellikle Hatay ili sınırlarında yaşayan ve Şiiler ile bazı benzer özelliklere sahip olan Nusayriler tarafından kutlanan bu bayramda ballı çörek yerine yağlı çörek yapılarak halka dağıtılır. Nusayrilerde Şiilerden farklı olarak çöreği bıçaklama olayına yer verilmez.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Halide Edip Adıvar Hayatı

Tanin Gazetesi