içinde

SULTAN BAYBARS KİMDİR ?

Sultan Baybars Kimdir ?

1233 yılında doğduğu tahmin edilen Baybars, Kıpçak Türklerindendir. Altınordu devleti hakanlarından Berke Han ‘ın damatıdır. Kaderin cilvesini tüm yönleri ile yaşamış bir insandır. Hükümdar damatlığından köleliğe, kölelikten ise hükümdarlık mertebesine kadar yükselme başarısı göstermiştir.

Altınordu Devleti’nin Timur tarafından yenilgiye uğratılmasından bir süre sonra Bizans’a esir olarak verilmiş oradan ise Mısır’da hüküm süren Eyyübiler’e köle olarak satılmıştır.

Taht kavgaları ve iç karışıklığın hiç gitmediği Eyyübilerde sürekli değişen iktidarlar sayesinde hızla yükselmiştir. Emirler arasında izlediği denge politikası ile kendisini en zirveye kadar taşımıştır. Sultan Baybars’ ı Sultan yapacak asıl olay ise Moğol istilasına karşı vermiş olduğu mücadele ve zaferdir.

Ayn Calut Savaşı

Memlük sultanı Kutuz, yıldınızın hiç barışmadığı ve kendisi aleyhine çalışmalar yaptığını bildiği Baybars ile Moğol tehlikesi yüzünden bir anlaşma yapmıştır. Baybars’ın Moğolları durdurması karşılığında ona Halep valiliğini vaad etmiştir. Bu anlaşma üzerine tarihinde hiç yenilmeyen ve tüm dünyada yenilmez olarak bilinen Moğollara karşı Kutuz öncülüğünde bir ordu hazırlamıştır.

Ünlü Türk savunma taktiği olan Turan taktiği‘nin uygulandığı Ayn Calut savaşında Hülagü Han önderliğindeki Moğollar büyük bir bozguna uğramıştır.Yenilemez ünvanlarını kaybederek geriye çekilmişlerdir.

Kutuz ve Baybars’ın stratejik bir hamle ile sayıca üstün durumdaki Moğolları yenmeleri tüm İslam dünyasınca sevinçle karşılanmıştır. Bu durum , ordunun önderi olan Baybars’ın adının duyulmasına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler üzerine Kutuz , savaştan önce yok etmek istediği Baybars’ın bu yükselişini durdurmak için verdiği sözden dönerek Halep valiliğini bir başkasına vermiştir. Buna karşın Baybars , Kutuz’a karşı büyük bir kin beslemiş ve onu öldürme kararı almıştır.

Ayn Calut Savaşı sonrası Kahire’ye dönüş yolunda yapılan bir av esnasında Baybars , Kutuz ‘ u öldürerek Memlük Sultanı olmuştur.

Memlük iktidarını ele geçiren Baybars, iç karışıklıklara son verdikten sonra hızla fetih faaliyetlerine girişmiş ve tüm Kuzey Suriye’yi aldıktan sonra yönünü Haçlı idaresindeki Antakya‘ya çevirmiştir. Antakya’yı büyük bir yıkım ile alan Baybars, o sırada Antakya’da bulunmayan Haçlı kontu IV. Boemondo’ ya bir mektup yollayarak Antakya’da neler yaptığı ve teslim olması gerektiğini belirtmiştir.

Sultan Baybars sözleri arasında en meşhuru olan ve bu mektubunda yer olan sözü ise şu şekildedir: “Eğer orada bulunup ne yaptığımı görse idin, annenin seni hiç doğurmamış olmasını arzu ederdin” , demiştir.

Moğolları yenen Haçlılara Orta Doğu’da dar eden Baybars , Anadolu Selçuklu Devleti’nden geriye kalan beyliklerden pek destek görmediği için Moğollara karşı Elbistan savaşı sonrasında merkezden uzak olmamak için Şam ‘ a dönüş yapmıştır. Bu yüzden Sultan Baybars ile Ertuğrul Bey arasında bir ilişki olup olmadığı belli değildir. Sultan Baybars’ın mezarı konusunda da çeşitli rivayetler olmasına rağmen yeri bilinmemektedir.

 

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

DİNLER TARİHİ SLAYT

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 137. BÖLÜM FRAGMANI