içinde

Saray ve Ötesi

Saray ve Ötesi Konusu

Saray ve Ötesi türü bakımından anı olarak adlandırılabilir. Sultan V. Mehmet’in baş katipliğine atandıktan sonraki gözlemlediği olayları anlatır.

Saray ve Ötesi’nde Halit Ziya Uşaklıgil, baş katiplikteki ilk gününü şu sözlerle dile getirir :

 Bu sarayın ilk defa olarak eşiğini aşmak üzereydim ve kim bilir hayatımın kaç yılını burada , gene kim bilir ne müşkül vazifeler altında ezilerek , ne müziç çarklar arasında manevi kuvvetler kırılıp dökülerek geçirecektim.
Baş katiplik görevinden dolayı sık sık Padişahla karşılaşacak olan Halit Ziya, bu görevini yaparken Saray yönetimini Meşrutiyet’e uygun getirme amacındadır. Çünkü Padişahtan önceki söz sahibi konumundadır ve Padişah adına yapacağı işlerden dolayı her şeye hakim olması gerekmektedir.

Saray ve Ötesi Özeti

Saray ve Ötesi’nde Halit Ziya, sarayda yaşanan her türlü olaya yer vermiştir. Yüzyıllardır bitmek bilmeyen entrikaların Meşrutiyet döneminde ne şekilde kendini gösterdiğine meşrutiyetin getirdiği yeniliklere ve karşılaşılan zorluklara değinmiştir.

Eserde ismi sık zikredilen isimler ise Padişah V. Mehmet Reşat , Tevfik Paşa , İbrahim Bey , Hüseyin Hilmi Paşa ve 2. Mabeynci olan Tevfik Bey’dir.

Halit Ziya, anılarından oluşan bu eseri ele alırken bir anı gibi değilde bir roman yazar gibi işlemiştir. Bu da okurken o anı yaşamanıza imkan verir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya’nın bu yönü ile ilgili şu sözleri dile getirmiştir :

Halit Ziya kadar romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman ya da hikaye yazmaya heveslidir.

 

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Bir Ölünün Defteri Özet

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Önemi