içinde

İBRAHİM ŞİNASİ

Şinasi Kimdir ?

Edebiyatımızda ilklerin adamı olarak bilinen İbrâhim Şinasi, yapmış olduğu çalışmalarla Tanzimat edebiyatının kurucu ismi olmuştur.

Şinasi Batı edebiyatına ait hemen hemen her edebi türü tercüme ya da tecrübe yolu ile edebiyatımıza kazandırmıştır. Kalemi çok kuvvetli olmasa da yapmış olduğu bu çalışmalar onu önemli şahsiyetler arasına sokmuştur.

Tanzimat dönemi edebiyatımızın yaşandığı yıllarda Avrupa’da ” romantizm” akımı etkisini göstermesine rağmen o A. Vefik Paşa ile birlikte diğer Tanzimat sanatçılarından ayrı olarak “Klasisizm” akımını benimseöiştir. Dönemindeki tüm sanatçılar romantik olmasına rağmen onun klasik olması en önemli yanlarından birini oluşturur.Şinasi’nin özellikle tiyatro türü ile ilgilenmesi onun bu akımı benimsemesinde etkili olmuştur çünkü klasisizm kendini daha çok tiyatro alanında göstermiştir. ( Şair Evlenmesi E-kitap Oku ) 

Şinasi özellikle tiyatro ve şiir alanında Batılı sanatçıların bir çok eserini dilimize tercüme ederek edebiyatımıza kazandırmıştır. Molliere’den yapmış olduğu tercümeler büyük önem taşır.

Şinasi’nin İlkleri

 • İlk özel gazete ” TERCÜMAN I AHVAL
 • İlk makale ” TERCÜMAN I AHVAL MUKADDİMESİ”
 • İlk noktalama işaretleri “ilkkez Osmanlıda noktalama kullanıldı.”
 • İlk tiyatro ” Şair Evlenmesi”
 • İlk ata sözleri kitabı ” DURUB U EMSALİ OSMANİYYE”
 • İlk şiir tercümesi ” TERCÜME İ MANZUME”

Eserleri

 • Müntehebat ı Eş’ar ( Seçme Şiirleri )
 • Şair Evlenmesi ( Meddahlık ve Modern tiyatro karışımı )
 • Tercüme i Manzume ( Tercüme Şiirleri )
 • Durub u Emsal i Osmaniye ( Ata Sözleri )

  Şinasi ve Tanzimat dönemindeki diğer isimlerin bir çoğu siyasi emellerini gerçekleştirmek için edebiyatı bir araç olarak kullanmışlardır. Bu türler arasında en etkili gördükleri gazete ve tiyatrodur. Bu nedenle Tanzimat edebiyatında birçok gazete çıkarılmış ve bir çok tiyatro eseri ortaya konulmuştur. Şinasi de Agah Efendi ile birlikte ilk gazete olan Tercüman ı Ahval ‘ i çıkarmış daha sonra ise tek başına Tasvir i Efkar adlı gazeteyi çıkarmıştır.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

ŞİNASİ ŞAİR EVLENMESİ TİYATRO METNİ | PDF -E KİTAP

NAMIK KEMAL KİMDİR ?