içinde

NAMIK KEMAL KİMDİR ?

Namık Kemal Kimdir ?

Tanzimat edebiyatının en önemli fikir adamıdır. Voltaire, J.J. Rousseau ve Montesquieu gibi Batılı düşünürlerin fikirlerinden etkilenmiştir. Özellikle Fransız İhtilaline hayranlık duyan Namık Kemal, bu ihtilalin en önemli silahının “kalem” olduğunu fark ederek Osmanlı devletinin yıkılışının ancak saltanat düzeninin yok edilmesiyle son bulacağını düşünmüş ve meşruti yönetimin derin savunucusu olmuştur.

Tüm bu siyasi sebeplerle kalemini silaha çeviren Namık Kemal, özellikle roman ve tiyatro eserleriyle düşüncelerini ifade ederek taraftar toplamaya çalışmış , eserlerini bu yönde ortaya koymuştur.

Namık Kemal Eserleri

Namık Kemal, yazmış olduğu şiirleri , romanları ve tiyatro eserleriyle tanınmıştır. Bu eserlerinde devamlı ” vatan, millet, hürriyet,adalet” gibi kavramları kullandığı için ” Vatan Şairi ” olarak anılmıştır.

O özellikle İntibah  adlı romanında her bir kahramana sembolik bir görev vermiştir ve bu dönemdeki bir çok romanda olduğu gibi onun bu romanında da baba yoktur. Tanzimat romanında baba başlıklı yazımızda bu konuya değinilmiştir.

Namık Kemal Eserleri

Tiyatroları
 • Vatan Yahut Silistre ( Sahnelenen İlk Tiyatro ) : Osmanlı – Rus savaşı sırasında kahramanca savunulan Silistre kalesini anlatır.
 • Gülnihal : Zalim bir hükümdara karşı girişilen halk hareketini konu alır. ( Bu oyun ile II. Abdülhamid’ i devirme düşüncesini subliminal bir şekilde halka aşılamaya çalışmıştır.)
 • Akif Bey : Yunan isyanı , Navarin baskını ve Kırım savaşı eserin konusudur.
 • Kara Bela : Hint tarihini ele alır.
 • Zavallı Çocuk : Zorla evlendirilen gençleri konu edinir.
 • Celalettin Harzemşah : İslam dünyasını tehdit eden Moğol istilasına karşı Celalettin Harzemşah’ın kahramanca savunmasını anlatır.

Not : Namık Kemal’in eserlerinin konularına bakıldığında hemen hemen hepsinde Türk İslam tarihinden faydalandığı görülür. Bu onun en önemli özelliklerinden biridir.

Romanları
 • İntibah : ( İlk edebi roman ) Mirasyedi bir tip olan Ali Bey’in Batılı bir kadınla – Mehpeyker – Doğulu bir kadın – Dilaşub – arasındaki ikilemi ve yanlış tercihlerini anlatır . Romanda asıl anlatılmak istenen Yanlış Batılılaşmadır.
 • Cezmi : ( İlk tarihi roman ) Yavuz döneminde başlayan ve aralıklarla devam eden Osmanlı – İran savaşlarını konu edinir.
Eleştiri
 • Tahrib i Harabat : Yol arkadaşı olan Ziya Paşa”nın Divan edebiyatını övdüğü Harabat  adlı eserini eleştirmek için kaleme aldığı eserdir.
 • Takip : Ziya Paşa’ya olan kızgınlığı devam ettiği için onu eleştirmeye devam ettiği bir nevi Tahrib i Harabat’ ın devamı olan eseridir, adı bu yüzden Takip’dir.
 • Renan Müdafanamesi : Ernest Renan adındaki Fransız akedemisyenin İslamiyet aleyhine söylediği sözlere karşılık yazdığı ve İslamiyet’in savunuculuğunu yaptığı eseridir.
Şiirleri
 • Hürriyet Kasidesi : Bu eser Tanzimat edebiyatında biçim olarak eskiye bağlı kalındığının içerik olarak ise yeniye bağlı olunduğunun en önemli göstergesidir.
 • Vaveyla :  vatan , kefen ve hüzün temalı şiiridir.
 • Vatan Şarkısı : Coşkulu bir dille söylediği ve vatan için kanlı kefen giydiğini dile getirdiği şiiridir.
Namık Kemal Sözleri
 • Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.
 • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.
 • Yazılsın seng i kabrime : Vatan mahzun,ben mahzun !
 • Ölüm askerin son rütbesidir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

İBRAHİM ŞİNASİ

ZİYA PAŞA