içinde

Mümin Kimdir ?

Mümin Kimdir ?

 1. Allah’a iman eder.
 2. İyiliği emredip kötülükten men eder.
 3. Gaybe inanır.
 4. Namazını dosdoğru kılar.
 5. Kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar.
 6. Kur’an’a ve diğer inen kitaplara iman eder.
 7. Ahirete kesin olarak inanır.
 8. Musibete uğrayınca Allah’a döneceğini bilir.
 9. Dosdoğru şahitlik eder.
 10. Faydasız bir şey ile karşılaşınca vakar ve hoşgörü ile geçip gider.
 11. Bollukta da darlıkta da Allah için harcar.
 12. Öfkelerini yener.
 13. İnsanları affeder.
 14. Bir kötülük yapınca veya nefsine zulmedince Allah’ı hatırlar ve af diler.
 15. Hatalarında bile bile ısrar etmez.
 16. Ayakta iken otururken yanı üzere yatarken Allah’ı zikreder.
 17. Tefekkür eder.
 18. Kur’an’ı dinlediği zaman gözleri yaşla dolar.
 19. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.
 20. Sadece Allah’a tevekkül eder.
 21. Allah’a ve Resulüne itaat eder.
 22. Tevbe eder.
 23. İbadet eder.
 24. Hamdeder.
 25. Oruç tutar.
 26. Rüku ve secde eder.
 27. Allah’ın koyduğu sınırları korur.
 28. Allah’ın ahdini yerine getirir ve verdiği sözü bozmaz.
 29. Rabbine saygıyla içi titrer.
 30. Hesap gününden korkar.
 31. Kötülüğü iyilikle savar.
 32. Sabreder.
 33. Kalbi yalnızca Allah’ın zikriyle tatmin bulur.
 34. Ağlayarak secdeye kapanır.
 35. Faydasız işlerden ve boş sözden yüz çevirir.
 36. Zekat verir.
 37. Irzını korur.
 38. Emanete ve ahite riayet eder.
 39. Rabbinden saygıyla korkar.
 40. Rabbine ortak koşmaz.
 41. Hayır işlerinde koşuşur ve o uğurda öne geçer.
 42. Ne ticaret ne alışveriş onu Allah’ı anmaktan namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz.
 43. Rabbine secde ederek ve kıyamda durarak geceler.
 44. Harcadığında ne israf eder ne cimrilik eder.
 45. Allah’ın haram kıldığı cana kıymaz.
 46. Zina etmez.
 47. Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman kör ve sağır kesilmez.
 48. “Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” der.
 49. Büyük günah ve çirkin işlerden kaçınır.
 50. İşlerini şura ile yapar.
 51. Bir saldırıya uğrayınca yardımlaşır.
 52. Allah’a ibadet etmek için korkarak ve ümit ile yatağından kalkar.
 53. Yüzünde secde eseri olan alamet vardır.
 54. Doğru sözlüdür.
 55. İyilik yapar.
 56. Geceler pek az uyur.
 57. Seherde bağışlanma diler.
 58. Mahrem yerlerini korur.
 59. Azaptan korkar.
 60. Namazına titizlik gösterir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

2019 2020 Osmanlı Türkçesi Yıllık Planı 12. Sınıf

Nuri Paşa | Bakü Fatihi