içinde

Ahmet Haşim – Piyale Şiiri

Zannetme ki güldür, ne de lale,
Âteş doludur, tutma yanarsın,
Karşında şu gülgûn piyale…İçmişti Fuzûlî bu alevden,
Düşmüştü bu iksîr ile mecnûn
Şi’rin sana anlattığı hâle…Yanmakta bu sâgardan içenler,
Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı,
Baştan başa efgân ile nâle…Âteş doludur, tutma yanarsın,
Karşında şu gülgûn piyale…


Piyale kelime manası içki kadehi olan bir kelimedir. Burada bahsi geçen içki divan edebiyatı mazmunlarından olan ilahi aşkı anlatmak için ele alınmıştır. Zaten şiirde geçen Fuzuli,Mecnun gibi ifadelerle şair divan edebiyatına atıf yapmaktadır.


Ahmet Haşim, Sembolizm‘in edebiyatımızdaki en önemli ismidir. Onun hemen hemen tüm şiirlerinde kullandığı belli başlı semboller vardır. Özellikle Merdiven şiirinde kullandığı Sarı-kızıl arası tonlar annesini kaybettiği ve ölümü hatırladığı akşam üzeri tonlarıdır.

Piyale şiirinde de şeb,ateş,yanmak ifadeleri ile yine bilinçaltında yatan bu duyguları dışarı vurmuştur.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Joker Filminin 2. Fragmanı 28 Ağustos’ta

Huawei İşletim Sistemi Harmony Os