içinde

Yusuf Kaplan 100 Kitap Listesi Pdf

Yusuf Kaplan 100 Kitap Listesi, İZÜ İpekyolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve ADAM işbirliğinde hazırlanmış olan Medeniyet Tasavvuru Okulu’na başvuru şartları arasında yer alıyor. Buna göre Yusuf Kaplan 100 Kitap Listesi ‘nde yer alan kitaplardan en az 10 tanesinin okunmuş olması isteniyor. Peki Yusuf Kaplan 100 Kitap Listesi nelerden oluşmakta kaç aşamadır ?1

YUSUF KAPLAN 100 KİTAP LİSTESİ PDF İNDİR

Yusuf Kaplan 100 Kitap Listesi

Yusuf Kaplan’ın 100 kitap listesi 5 aşamadan oluşmaktadır. 5 Aşama dışında ayrıca referans aşamalarda yer almaktadır. Kitaplar ve aşamaları ise şu şekildedir :

BİRİNCİ AŞAMA : Dert Sahibi

1- İslam’ın Dirilişi – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

2- İnsanlığın Dirilişi – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları (Birinci Aşama Bitince Yeniden Okunacak)

3- Diriliş Neslinin Amentüsü – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

4- Yitik Cennet – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

5- İdeolocya Örgüsü – Necip Fazıl Kısakürek – Büyük Doğu Yayınları

6- Lem’alar – Bediüzzaman Said Nursi – Sözler Yayınları

7- Bu Ülke – Cemil Meriç – İletişim Yayınları (Birinci Aşama Bitince Yeniden Okunacak)

8- Beş Şehir – Ahmet Hamdi Tanpınar – Dergah Yayınları (Birinci Aşama Bitince Yeniden Okunacak)

9- Yaşamak – Cahit Zarifoğlu – Beyan Yayınları (Birinci Aşama Bitince Yeniden Okunacak)

10- İnsanlığın Medeniyet Destanı -Roger Garaudy – Timaş Yayınları

11- Gül Yetiştiren Adam (Anlatı) – Rasim Özdenören – İz Yayınları

12- Yoksulluk İçimizde (Hikaye) – Mustafa Kutlu – Dergah Yayınları

13- Ya Tahammül Ya Sefer (Hikaye) – Mustafa Kutlu – Dergah Yayınları

14- Bu Böyledir (Hikaye) – Mustafa Kutlu – Dergah Yayınları

15- Sır (Hikaye) – Mustafa Kutlu – Dergah Yayınları

16- Uzun Hikaye – Mustafa Kutlu – Dergah Yayınları

17- Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler – Rasim Özdenören – İz Yayınları

18- Üç Zor Mesele – İsmet Özel – Tiyo Yayınları

19- İslam’ın Vadettikleri- Roger Garaudy – Timaş Yayınları

20- Doğu ve Batı Arasında İslam – Aliya İzzetbegoviç – Ketebe Yayınları

İKİNCİ AŞAMA : Ders (Usûl)

NOT : İkinci aşama okumalardan önce Yahya Kemal, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu şiirleri üzerinde yoğunlaşılacak.

21- Okulsuz Toplum – Ivan Illich – Şule Yayınları

22- Türkiye’nin Maarif Davası – Nurettin Topçu – Dergah Yayınları

23- İslam Kültür Atlası – İsmail Faruki – İnkılab Yayınları (*Rehber Kitap Bu : Liste Bitince 2. Kez Okunacak)

24- İslam Tarihi (3 Cilt) – Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun – Ötüken Yayınları

25- Kur’an – ı Kerim Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav) (2 cilt) – Osman Nuri Topbaş – Erkam Yayınları

26- Mızraklı İlmihal – Semerkand Yayınları

27- Komünist Manifesto – Marx & Engels – Can Yayınları

28- İlm- i Hâl – S. Ahmet Arsavi

29- Tefsir Usulü ve Tarihi – Ömer Çelik – Erkam Yayınları

30- Sünneti Anlamada Yöntem – Yusuf el – Karadavi – Nida Yayınları

31- Çöle İnen Nur – Necip Fazıl Kısakürek – Büyük Doğu Yayınları

32- Fıkıh Usulü – Vehbi Zuhayli – Risale Yayınları

33- Tasavvuf – William Chittick – İz Yayınları

34- Kelama Giriş – U. Murat Kılavuz – A. Saim Kılavuz – İSAM Yayınları

35- İslam’ın Vizyonu – William Chittick – İz Yayınları

36- Yoldaki İşaretler – Seyyid Kutub – Beka Yayınları

37- İslam Düşüncesi – Muhammed İkbal – Külliyat Yayınları

38- Çağ ve İlham I – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

39- Çağ ve İlham II – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

40- Çağ ve İlham III – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

İKİNCİ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

41- Kur’an – ı Hakim ve Meal’i Kerim (3 Cilt) – Hasan Basri Çantay – Risale Yayınları

42- Riyazü’s Salihin (3 Cilt) – İmam Nevevi – Diyanet İşleri Başkanlığı

43- Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen – Ravza Yayınları

  • Başvurulacak Sözlükler

44- Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat – Ferit Devellioğlu – Aydın Kitapevi

45- Misalli Türkçe Sözlük – Ayverdi (3 Cilt) – Kubbealtı Neşriyat

46- Büyük Türkçe Sözlük – Mehmet Doğan – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

  • Başvurulacak – Kavram – Terim Sözlükleri

47- Kur’an Sözlüğü – John Penrice – İşaret Yayınları

48- Kur’an Terimleri Sözlüğü – Mukatil b. Süleyman – İşaret Yayınları

49- Arap Dilinde ve Kur’an’da Farklar Sözlüğü – Ebu Hilal el Askeri – İşaret Yayınları

50- Kelimeler Arasındaki Farklar – İsmail Hakkı Bursevi – İşaret Yayınları

51- Tarifat – Cürcani – Litera Yayınları

52- Müfredat – Kur’an Istılahları Sözlüğü – Ragıb el Isfehani – Pınar Yayınları

ÜÇÜNCÜ AŞAMA : Tarih, Medeniyetler Tarihi ve Tarih Felsefesi

53- Tarih Hırsızlığı – Jack Goody – Türkiye İş Bankası Yayınları

54- Şarkiyatçılık – Edward Said – Metis Yayınları

55- Küresel Çağda Tarih Yazmak – Lynn Hunt – Küre Yayınları

56- Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – Marshall Hodgson – Vadi Yayınları

57- Dünya Tarihi – William McNeill – İmge Yayınları

58- Uygarlıkların Grameri – Fernand Braudel – İmge Yayınları

59- Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri – Pitirim Sorokin – Salyangoz Yayınları

60- Tarih Bilinci – Arnold Toynbee (2 Cilt)

61- İslam Medeniyeti Tarihi – Wilhelm Barthold – Mehmet Fuad Köprülü – Alfa Yayınları

62- İslam’ın Serüveni – Marshall Hodgson (3 Cilt) – Phoenix Yayınevi

63- Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi – Osman Turan – Ötüken Yayınları

64- Zihniyet ve Din – Sabri Ülgener – Derin Yayınları

  • Üçüncü Aşama Referans Kitapları

Roman ve Tarih Anlatıları

65- Devlet Ana – Kemal Tahir / Roman – İthaki Yayınları

66- Osmancık – Tarık Buğra / Roman – Ötüken Yayınları

67- YabanYakup Kadri Karaosmanoğlu / Roman – İletişim Yayınları

68- Çankaya – Falih Rıfkı Atay / Tarih Anlatısı – Pozitif Yayınları

69- Fatih-Harbiye – Peyami Safa / Roman – Ötüken Yayınları

70- Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar / Roman – Dergah Yayınları

DÖRDÜNCÜ AŞAMA : Modern Dünyanın Karşı Karşıya Kaldığı, Modernitenin Yol Açtığı Temel Sorunları Geleneksel Paradisyonel Ekol Üzerinden Tartışıldığı Bölüm

71- Modern Dünyanın Bunalımı – Rene Guenon – İnsan Yayınları

72- Hikmetin Yapıtaşları : Felsefeye Giriş – Douglas J. Soccio. Kaknüs Yayınları

73- Avrupa Düşüncesinin Serüveni – Jaqueline Russ – Doğu Batı Yayınları

74- Batı Düşüncesi Tarihi – Richard Tarnas – 2 Cilt – Külliyat Yayınları

75- Sosyolojik Düşünce Geleneği – Robert Nisbet – Paradigma Yayınları

76- Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri – William Ebenstein (Çev. İsmet Özel) – Şule Yayınları

77- İnsanın Durumu – Lewis Mumford – Açılım Kitap Yayınları

78- İslam Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi – Osman Bakar – İnsan Yayınları

79- Hilal Doğarken – Ziyaüddin Serdar – İnsan Yayınları

80- Fikıh Usulünün Mahiyeti ve Gayesi – A. Cüneyd Köksal – İSAM Yayınları

81- Varolmanın Boyutları – William Chittick – İnsan Yayınları

82- İslam Felsefesi : Tarih ve Problemler – M. Cüneyt Kaya – İSAM Yayınları

83- İslam Düşüncesi Tarihi – M. Şerif – 4 Cilt – İnsan Yayınları

84- Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi – Hilmi Ziya Ülken – Türkiye İş Bankası Yayınları

85- Edebiyat Yazıları 1 – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

86- Edebiyat Yazıları 2 – Sezai Karakoç – Diriliş Yayınları

87- Kırk Ambar 1 | Rumuz ül Edeb – Cemil Meriç – İletişim Yayınları

88- Kırk Ambar 2 | Lehçet’ül Hakayık – Cemil Meriç – İletişim Yayınları

89- Yaşadığım Gibi – Ahmet Hamdi Tanpınar – Dergah Yayınları

90- Sanatın Öyküsü – Ernst Gombrich – Remzi Kitabevi

91- Sanat’ın İcadı : Bir Kültür Tarihi – Larry Shiner – Ayrıntı Yayınları

92- Sanat Tarihinin Tarihi – Vernon Hyde Minor – Koç Üniversitesi Yayınları

93- Aşk Estetiği – Beşir Ayvazoğlu – Kapı Yayınları

94- İslam Sanatı : Dil ve Anlam – Titus Burkhardt – Klasik Yayınları

95- İslam’da Şehir ve Mimari – Turgut Cansever

96- Gözün Vicdanı : Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam – Richard Sennett – Ayrıntı Yayınları

97- Sinemanın Hakikati – Enver Gülşen – H Yayınları

98- Hakikatin Sineması – Enver Gülşen – H Yayınları

DÖRDÜNCÜ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

99- Vadideki Zambak – Balzac – Türkiye İş Bankası Yayınları

100- Don Quijote (2 Cilt) – Cervantes – Yapı Kredi Yayınları

101- İlahi Komedya – Dante – Timaş Yayınları

102- Suç ve Ceza – Dostoyevski – Türkiye İş Bankası Yayınları

103- Karamazof Kardeşler – Dostoyevski – Türkiye İş Bankası Yayınları

104- Değişim – Kafka – Cem Yayınları

105- Niteliksiz Adam 1 – Robert Musil – Aylak Adam Yayınları

106- Niteliksiz Adam 2 – Robert Musil – Aylak Adam Yayınları

107- Niteliksiz Adam 3 – Robert Musil – Aylak Adam Yayınları

108- Niteliksiz Adam 4 – Robert Musil – Aylak Adam Yayınları

109- Felsefe Sözlüğü – Ahmet Cevizci – Paradigma Yayınları

110- İslam Düşünce Atlası – İbrahim Halil Üçer – 3 Cilt – Konya Büyükşehir Bld.

BEŞİNCİ AŞAMA

111- Konfüçyüs – Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) – Say Yayınları

112- Eflatun – Devlet – Türkiye İş Bankası Yayınları

113- Aristotales – Nikomakhos’a Etik – Say Yayınları

114- Aristotales – Politika – Pinhan Yayınları

115- Aristotales – Poetika | Şiir Sanatı Üstüne – Türkiye İş Bankası Yayınları

116- Aristotales – Metafizik – Pinhan Yayınları

117- Aristotales – Ruh Üzerine – Pinhan Yayınları

118- Aziz Augustine – İtiraflar – Kabalcı Yayınevi

119- Descartes – Meditasyonlar – Alfa Yayınları

120- Descartes – Metot Üzerine Düşünme – Sosyal Yayınları

121- Spinoza – Teolojik – Politik İnceleme – Dost Kitabevi

122- Spinoza – Etika – Dost Kitabevi

123- John Locke – Yönetim Üzerine İki İnceleme – Litera Yayınları

124- David Hume – İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma – Türkiye İş Bankası Yayınları

125- Kant – Saf Aklın Kritiği – Say Yayınları

126- Kant – Pratik Aklın Kritiği – Say Yayınları

127- Kant – Yargı Gücünün Kritiği – Say Yayınları

128- Hegel – Tarih Felsefesi – Külliyat Yayınları

129- Hegel – Estetik – Kırmızı Kedi Yayınları

130- Nietzsche – Deccal (Çev. Yusuf Kaplan) – Külliyat Yayınları

131- Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan) – Külliyat Yayınları

132- İyinin ve Kötünün Ötesinde – Türkiye İş Bankası Yayınları

133- Heidegger – Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten) – Alfa Yayınları

134- Şehristani – Milel ve Nihal (Arapça Metinle Birlikte) – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

135- Matüridiye Akaidi – Nureddin es Sabuni – M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları

136- İmamı Azam – Fıkh-ı Ekber – Şamil Yayınları

137- İmamı Azam – Alim ve Müteallim – Şamil Yayınları

138- Farabi – Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker) (Arapça Metinle Birlikte) – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

139- Farabi – İlimlerin Sayımı – Türkiye İş Bankası Yayınları

140- Farabi – Medinetü’l Fazıla (Çev. İdeal Devlet) – Litera Yayınları

141- İbn Sina – İşaretler ve Tenbihatlar – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

142- Gazali – Mişkatül Envar – Ketebe Yayınları

143- Gazali – Hakikat Çağrısı – Ketebe Yayınları

144- Gazali – Mustasfa – Klasik Yayınları

145- Gazali – Filozofların Tutarsızlığı | Tehafütü’l Felasife – Klasik Yayınları

146- İbn Rüşd – Tutarsızlığın Tutarsızlığı

147- İbn Rüşd – Felsefe – Din İlişkileri | Faslu’l Makal – Dergah Yayınları

148- Abdülkerim Kuşeyri – Kuşeyri Risalesi – Dergah Yayınları

149- İbn Arabi – Füsûsu’l Hikem (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi) Kabalcı Yayınları

150- İbn Haldun – Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ) – Dergah Yayınları

151- Cürcani – Şerhu’l Mevakıf (Arapça Metinle Birlikte) – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

152- Yusuf Has Hacib – Kutadgu Bilig -Ötüken Yayınları

153- Ahmed Yesevi – Divan ı Hikmet – Ketebe Yayınları

154- Yunus Emre Divanı – Diyanet İşleri Başkanlığı

155- Mevlana Celaleddin – i Rumî – Mesnevi 6 Cilt Takım – Konya Kültür Yayınları

BEŞİNCİ AŞAMA : Referans Kitapları

156- Hak Dini – Kur’an Dili / Elmalılı Tefsiri – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (9 Cilt)

157- Keşşaf Tefsiri – Zemahşeri – 4 Cilt – (Arapça Metinle Birlikte) – Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk.

158- Gazali – İhya u Ulumid 4 Cilt Takım – Bedir Yayınları

159- İmam Rabbani – Mektubat 3 Cilt – Semerkand Yayınları

160- Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk – Dergah Yayınları

161- Filibeli Ahmed Hilmi – Amak ı Hayal – Kaknüs Yayınları

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Takvimdeki Deniz Şiiri – Necip Fazıl Kısakürek

Huawei Watch Gt2’ye Büyük Güncelleme Geldi !