içinde

YAZMAK

Düşünce ve fikirlerinizi geleceğe haykırmanın en kolay ve en ucuz yöntemi olan yazma fiili bazen
abuk subuk kelimelerle sizin ilk baharınızı son bahar eder. Unutulmaması gereken ise tüm yazılı
olanlardan sizi ilgilendiren yerleri almak olduğudur. Tarihin karanlıklarına sizi gömerek sizi hiçliğe
sürükleyeceklere en güzel cevabı yazılar verir. Bakın bir geçmişe kimler kalmış geride? Zorda olsa bir
nefes bırakmak ve bununla geleceğin ensesinde boza pişirmek yazmakla olur. Bu fiili icra ederken
bırakın kaleminizi bir kısrağın çayırlarda özgürce gezmesi, bir menekşenin boy atması gibi sizi
götüreceği yere kadar götürsün.
A’dan z’ye her şeyin yazılabileceğini unutmamak gerektiği gerçekliği sizi yanıltmasın
cümlelerde. Kelimelerle başlayan ve fikir babalığı ile biten ve size biyolojik babanızdan daha yakın bir
düşünce haritası ile son bulsun. Her şeyden etkilenmek insan fıtratının temel özelliği bu özelliği kendi
dünyanızda fırsata çevirip kendiniz edinin. Fikirlere İslam’dan başlayıp ateizm de bitirmek ne kadar
hoşsa; ateizmden başlayıp İslam’da bitirmekte başka bir şereftir. Bu şerefi korumak için okuduğunuz
yerdeki eksikleri not edip kendi dünyanızda buna cevap bulmakta sizin kendi özgür kabiliyetinizdir.
Herkes her bir mahlûka küfredebilir bu seni şaşırtmasın bu insanın haset özelliğinin varlığından gelen
bir varoluş hikayesidir. Hikâyeyi de düşündüğünü düşündüğümüz akıl sahibi varlıklar oluştur.
Yazmak somut olanı ve soyut olanı yazmak… Bunlardan herhangi birini yazabilirsiniz ama bu
size ya yazdırılır ya da yazarsınız. Yazdırılmakta bana göre iki şekilde olur somutta ve soyutta.
Yazdırılan kişilere kalemşör demek herhalde iftira olmaz. Neden mi? Kendi düşünceleriniz değil
başkalarının fikirleri sizi oraya sürükler somut nesnelerde. Bunun sebebi de cebinizdir aslında. Soyut
dünyada ise sizi yerinizde durdurmayan bir iç ses sizden habersiz sarf eder kelimeleri ama bu
kelimeler size nakşedilir. Ne büyük bir masumiyet ve edeptir o. Bu yazma şeklinde de mayınlı
arazinin çok olduğu unutulmamalı. Yazdırılan somut dünya da ise tam tersine ne şerefsizlik,
haysiyetsizlik ve kişiliksizliktir yazma eylemi, tıpkı başı önünde edebi ile yürüyen bir nadide varlığa
yazmak gibi. Tüm bunlara bakıldığında yazmak kendiliğinden ve sizin ilminize dayanıyorsa ne mutlu
sizin ilminize. Aksırıncaya tıksırıncaya kokuncaya kadar yazın bir okuyan olur.
Yıllar öncesinden yazılmış veya gününüzde yazılmasıyla başlayan, yanmak ve yakılmakla
devam eden yazma işi sizi kelimelere sevk ederse tereddüt etmeyin ve yandığınız ve yakıldığınız yeri
sevk edin cümlelere. Yazdığınız kelimelerde dilin kaide ve kurallarına tecavüz etmemek kaydı ile
yazın gece bir yarısı ikindi vakti. Elbette birçok tekrara düşme olacak bu tekrara düşme zulmü ise
zamanla elbette son bulacaktır. Son bulduramadığınız tekrarlarda ise okumayanlara zulmü son
buldurun. Okuyanlar muhakkak kelimelerdeki haykırışınızı ve derdinizi görecek ve size
bağlanacaktır. Bu ızdırap yolculuğunda sizi yalnız bırakmayacak yegâne dostsa elbette başka bir yazın
olacaktır. Dikkat edilmesi gereken altın kuralsa her sakallının deden olmadığı, her kapanmayanında
nerede sabah orada akşamcı olmadığı gerçeği. Yazma eylemini bir kelime ile de olsa dert ortağı yapın
ki dünyada cenneti göresiniz desem yalan olmaz.
Başını yastığına koyduğunda yazma hayallerini kalk ve kağıtla buluştur. Anlam
bozukluklarında kendi anlayabileceğin ve senin gibi olanların psikolojik durumlarına göre kelimeleri
öyle yerleştir ki isteyen esfel-i salihini isteyen alayı illiyini görsün. Seni anlamayana küçümseyici bir
gülümseme gönderme gönlünü aç. Herkesin yazdıklarından uzak dur. Papağan gibi aynı şeyleri çalarak veya oryantal figürleri tekrar etme. Evrensel olanda tekrar ise yanılgı değil gerçeğin ta
kendisidir. Gazali, Fuzuli, Yesevi, Harakani, Dostoyevski, Kafka gibiler ve yazıları. Kendin
olduğun için kendi kendine yaranmak için iyiliğini veya öfkeni kah satırlardan kah cümlelerden
çıkarmak için yaz. Bunlara ister methiyeler diz ister kelimeler düz. Yaz kelimesinin vücut bulması gibi
Her yazdığın kelimeni kurduğun cümleni özgür iradenle yazdınsa ya da cebin için değilse
yazdıkların bil seni ele verir. Saklanamazsın yaramaz cümlelerin arkasına. Selamsız sabahsız olsa da
metnin yakalanırsın bir tahlilciye. Akıp gidiyor zaman ben bunları yazdım sen ne yazarsın bilmem
ama buluşuruz bir daha yazma fırsatı bulursam o tatlı rüyaların cümlelerinde.
özgürce yazmak dileğiyle!

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

AMAN TEKNOLOJİ CANIM TEKNOLOJİ

ESKİ DOSTLARIM