içinde , ,

X Y Z Kuşağı Nedir ?

Yüzyıllar boyunca dünya ve bu dünyada yaşayan nesiller aynı devinimi yaşayıp gitmişti. Ta ki sanayi devriminin gerçekleşmesi ve Dünya savaşlarının yaşanmasıyla özellikle 20. yüzyılda yaşanan hızlı ve dengesiz teknolojik gelişmelere kadar …

X Y Z Kuşağı Nedir ?

20. yüzyılda hiç olmadığı kadar gelişen teknoloji dünyada daha önce hiç olmamış kadar kuşaklar arasında farklıların yaşanmasına neden olmuştur. Bilim insanları 20. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasında yaşayan bu üç kuşağı x y z kuşağı olarak adlandırmıştır.

Araştırmacılar tarafından bu x y z kuşağı makalelere konu edilmiş, x y z kuşağı analizleri birçok araştırmada konu başı olarak yer almıştır. X y z alfa kuşağı olarak da adlandırılan bu kuşaklar arasındaki benzerlikler ve x y z kuşağı hangi yılları kapsadığı yazımızda …

1965’li yıllardan başlayarak milenyum olarak adlandırılan 2000’li yıllar ve sonrasında yaşayan bireylere verilen addır x y z kuşağı. X kuşağı yokluğu ve teknolojiyi , y kuşağı teknolojinin ivme kazandığı yılları z kuşağı ise teknolojinin özümsendiği dönemler olarak özetlenebilirken bu olağanüstü hız x y z kuşakları arasındaki farkları belirginleştirmiştir.

X y z kuşakları her ne kadar tarihlerle gösterilse de ülkeden ülkeye bu tarihler değişiklik gösterebilir. Çünkü her ülkenin teknolojik gelişmelerle tanışması farklı yıllarda olabilir. Örneğin bugün dünyanın pek çok yerinde internet kavramı sıradan bir hal almışken birçok Afrika ülkesinde bilgisayarla bile tanışamamış nesiller mevcuttur.

X Kuşağı

X kuşağı literatürde 1965 – 1979 yılları arasında doğanları kapsar. Yokluk ile teknolojinin hız kazandığı bir geçiş dönemi kuşağıdır. Geleneksel aile yapısının etkisinin olduğu kuralcı ve çalışkan olarak nitelenen kuşağa verilen genel addır.

X kuşağı bireyleri hayatta birçok zorlukla karşılaşmıştır. Örneğin ülkemiz için ele aldığımızda x kuşağı insanı tarımda binlerce yıldır kullanılan orak ve saban gibi aletlerle işlerini görüp öküzler yardımıyla tarlalarını sürerken aynı zamanda traktörün yaygınlaşmasına da şahitlik etmiş ve bunu hayretler içerisinde karşılamıştır. Yani en ilkel olan ile en modern olanı aynı anda yaşamıştır.

X y z kuşağı analizleri de bu dönem insanlarının psikolojik olarak travmatik olaylara daha yatkın olduğunu gösterir. Örneğin yine ülkemizden ele alacak olursak bu dönem sanatçıları eserlerinde genellikle bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazmışlardır. Çünkü bireyin iç dünyasının esas alınmasındaki başlıca olay psikoloji ve bu dönemde yaşanan bunalım halleridir.

Bu kuşak binlerce yıl öncesinin orak ve sabanını gördüğü gibi televizyon ile tanışıp Ay’a insan gönderilmesine de şahitlik ettiğinden teknolojik bir şoku da yaşamıştır.

Bu kuşağın bir diğer önemli yanı ise paraya verdiği aşırı önemdir. Çünkü yokluğu iyi bilmektedirler.

Y Kuşağı

Y kuşağı insanı ise x kuşağı insanına göre biraz daha modernizme uyum sağlamış bir kuşağa sahiptir. 1980 ile 1999 yıllarını kapsayan y kuşağı, teknolojiye aşina olsa da internetle tanışması gençlik yıllarına denk gelmiş dolayısıyla çocukluk yıllarını teknolojinin esiri olmadan sokaklarda geçirme imkanı yakalamıştır.

Verimli bir çocukluk yılları geçiren bu bireylerin x y z kuşağı analizlerinde daha sağlıklı ve kendine güven duyan bireyler olduğu sonucuna varılmaktadır. Küreselleşen dünyaya x kuşağına göre daha kolay uyum sağlayan y kuşağı teknolojik gelişmeler karşısında bir şok yaşamak bir yana her türlü yeniliği olağan karşılayan bir kuşak olmuştur.Dolayısıyla küreselleşen dünyaya uyum sağlamada daha başarılı olmuşlardır.

Y Kuşağı teknoloji ile olan ilişkisi bakımından oldukça faydalı bir kuşaktır. Günümüzün yetişkinleri olan bu kuşağın bireyleri teknolojiyi tam olarak benimsemiş birçok işini akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden yapan kuşaktır.

Z Kuşağı

Z kuşağı, milenyum kuşağı olarak da adlandırılan bu kuşak 2000 ve sonrasında doğanları kapsar. Günümüzde bu kuşağın ilk bireyleri yetişkin olma yolunda ilerlemektedir. Bu kuşağın en büyük sorunu teknolojiyle doğmuş olmalarıdır. Z kuşağı toplumların en çok çekindiği ve geleceğinden kaygı duyduğu kuşak olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Daha doğumdan kısa bir süre sonra cep telefonu – tablet gibi teknolojik araçlarla tanışan ve hastalık derecesinde bağımlı hale gelen bu kuşağın bireyleri her türlü soruna çareyi yine internet ve bu araçlarda arar olmuştur. Bu da z kuşağının araştırmayan, hayatı hızlı yaşayan ve bilgiye çaba harcamadan ulaşan tembel bireyler olmasına neden olmuştur.

Tüm bu özellikleri nedeniyle z kuşağı bireyinin yetişkinlik evresini nasıl geçireceği, nasıl aile kurum hayatını idame ettireceği büyük bir bilinmezlik olarak kalmıştır. İçinde bulunduğumuz yılla birlikte 20’li yaşlara gelerek yetişkin olma yolunda ilk adımı atan z kuşağı bireyinin çizdiği bu profil x y z kuşağı analizlerinde ve x y z kuşağı makalelerinde başı çekmektedir.

 

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Çene Çarpan Çorbası Nasıl Yapılır ?

Cenap Şahabettin Tiryaki Sözleri