içinde

TİMUR’UN İZMİR’İ FETHİ

Timur Ankara’da Yıldırım Bayezid’i yendikten sonra oğullarının yönetimindeki kolorduları derhal Bursa, Çanakkale gibi kilit şehirlere gönderdikten sonra kendisi de bizzat Kütahya’ya yürümüş ve ordusuna  günlerce süren bir av şöleni vermiştir.Daha sonra Semerkand’a dönmek ile Anadolu seferini uzatmak arasında kararsız kalan Timur, Müslümanları tutsak alarak türlü işkenceler yapan ve Müslüman gemilerine saldırarak Akdenizdeki Müslüman ticareti için büyük bir engel olan Saint-Jean tarikatına gerekli dersi vermek üzere İzmir’e yürümeye karar verir.

Farklı renkteki bayrakların anlamı:

Timur Kur’an da belirtildiği üzere düşmanlarına saldırmadan önce onları uyarırdı.Çadırında kuşatmanın birinci günü görüşme talebi anlamındaki beyaz bayrak, ikinci gün savaş ilanı anlamındaki kırmızı bayrak, üçüncü gün yağma ve ölüm anlamındaki siyah bayrak dalgalanırdı.

İzmir önüne gelen Timur şehri kuşatmaya başlar fakat deniz tarafından sürekli yardım alan şehir Timur’a direnmektedir.Bunun üzerine askerlerine emir veren Timur büyük kayalarla limanın ağzını kapatarak yardım gelmesini engeller.(limanın girişini değiştiren bu kayalar bugün de İzmir körfezinde görülebilmektedir) Şehrin yardım alması önlendikten sonra muazzam büyüklükte yürüyen kaleler yaptıran Timur ağır kayıplara rağmen saldırılarını sürdürür ve akşama doğru şehir düşer.Şövalyelerse yardıma gelen Hristiyan gemilerine binerek kendilerini kurtarırlar fakat yurttaşlarını Timur’un dinmek bilmez kiniyle başbaşa bırakırlar.Şövalyeleri kurtaran bu gemilere sinirlenen Timur şehrin toplarına ölü askerlerin kellelerini yerleştirerek topları ateşler ve deniz bir anda insan kellesiyle dolar.Bununüzerine Hristiyan donanması hızla yelken açarak ebediyen İzmir’i terkeder.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

FERİDUN BEY MECMUA İ MÜNŞEAT

DİVAN İ LUGAT’İT TÜRK | BİR HAZİN YOLCULUK