James Joyce (4/5)

Liste öğesi

Ekspresyonizm yani dışavurumculuk olarak da bilinen edebi akımın en önemli isimleri arasında yer alır James Joyce. O da Oğuz Atay’ı Etkileyen Kişi olarak edebiyat dünyasına geçmiştir. En büyük Ekspresyonistlerden biridir ki Ekspresyonizm akımının temel özelliği bireyin iç dünyasını, bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarmaya çalışan bir akımdır. Aslında Oğuz Atay’ı asıl etkileyen akımın kendisidir. James Joyce bu akımın en önemli ismi olduğu için haliyle Oğuz Atay onun eserlerini özellikle örnek alır.

Dostoyevski (3/5)

İvan Aleksandroviç Gonçarov (5/5)