İnsanoğlu, kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. (1/20)

Kabul edelim: Yaşamlarımız sefil, yorucu ve kısa. (3/20)