Beyza Alkoç No. 26 (4/6)

İnsanoğlu, kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. (1/20)