Sokrates yüz rekonstrüksiyonu (2/10)

Liste öğesi

Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Heykeltıraş Sophroniskos’un ve Ebe Fenarete’nin oğludur. Yunan Felsefesi’nin kurucularındandır. Özel yaşamına ilişkin fazla bir şey bilinmemekle beraber Sokrates; Platon ve Ksenophon’a kadar uzanan bir geleneğe göre kendisine üç çocuk veren Ksanthippi ile evlidir. 

Bizans İmparatoru Justinian (6/10)

Aristo yüz rekonstrüksiyonu (3/10)