içinde

Siyah İnciler – Mehmet Rauf

Siyah İnciler – Mehmet Rauf

Servet i Fünun edebiyatının Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra gelen en önemli isimlerinden olan Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinden oluşan eserine verilen addır Siyah İnciler . Mehmet Rauf Eylül adlı romanı ile Servet i Fünun ve tüm Türk edebiyatına damga vursa da Siyah İnciler, Mensur şiir olması bakımından önem arz eder.

Servet i Fünun edebiyatının şiir konusundaki en önemli yeniliği mensur şiirdir. Düz yazı şeklinde olan bu şiirlerin babası ise Halit Ziya Uşaklıgil kabul edilir. Ne var ki Mehmet Rauf, Siyah İnciler Şiiri ile Halit Ziya Uşaklıgil’i gölgede bırakmış Baudelaire ile kıyaslanır hale gelmiştir.

Siyah İnciler Özet

Bazen sevdiklerimizi kaybettiğimiz ölüm günleri gibi mağmum (gamlı) günlerde ruhumu bu birbiriyle yaşayan insanların arasında kimsesiz,

hiçbir kimsesiz olduğumun melâli (sıkıntısı) istilâ eder (kaplar); beni elemlerim (acılarım),

kimsesizliklerimle yapayalnız bırakıp giden rabıtalarımın (bağlantılarımın) arkasından bütün matemlerimi (üzüntülerimi) düşünürüm;

hepsinden ayrı birer sürur-ı muvaffakiyet (başarı sevinci) hissederim.

Kendimi bu sevenlerin, sevilenlerin arasında anasız, babasız, hattâ bir refikasız (eşsiz), beni seven bir refikâsız, hiçbir kimsesiz bulmaktan vahşi zevkler duyarım;

sefil ve serseri, makhur (kahra uğramış) ve perişan sürüklediğim bu bîkes (kimsesiz) bu garip, bu marizül âmâl (emelleri hasta) hayatıma bir düşman gibi gayz-âlud (öfkeli) bir hande-i sâr (öç alma gülüşü) ile bakarım.

Bilmem ki kimin intikamını kimden almak isterim ?

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Google’dan 29 Ekim Kutlama Doodle’ı

Rübab ı Şikeste Pdf