içinde

Serveti Fünun Dergisi Pdf Olarak Dijital Ortama Aktarıldı

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri tarafından TÜBİTAK destekli olarak geliştirilen proje ile Serveti Fünun Dergisi Pdf olarak Dijital ortama aktarıldı.

2015 yılında Tübitak destekli olarak “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünûn Dergisi”  adıyla başlayan proje kapsamında Serveti Fünun Dergisi’nin 1896 ile 1901 yıllarını kapsayan 235 Sayısı ve 3760 Sayfası 5143 Yazı Başlığı ile birlikte Dijital ortama aktarıldı.

Projeyi asıl önemli kılan husus ise bahsi geçen sayıların taranarak pdf haline getirilip dijital veriye dönüştürülmesi ve ilgili içeriğin günümüz Türkçesine çevrilmesidir.Böylece yaklaşık yüz yıl önce geçmişimizle koparılan dil bağımız bir nebze olsun yeniden kurulmuştur.

Aynı zamanda bu çalışma ile tarihi bir belge niteliği taşıyan dergi ölümsüzleştirilirken yeni neslin de anlayabileceği bir hale kavuşturulmuştur.

Serveti Fünun Dergisi Pdf nüshalarına ve Günümüz Türkçesi haline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens Yorum ve Fiyatı

Post Apokaliptik Ne Demek ? Post Apokaliptik Filmler ve Romanlar