içinde

SELAMLAŞMANIN İNSANLAR ARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Selamlaşmanın anlamı , selamlaşma adabı , selamlaşmanın iletişim kurmadaki katkıları ve selamlaşmanın insanlar arası ilişkiler açısından önemi nedir ?

Selamlaşmanın Anlamı

Selam , Arapça kökenli bir kelimedir ve barış içinde olma manası taşır . İslam kelimesi ile aynı kökten gelir ki ” İslam barış dinidir” denilmesinin hem sebebi hem de kelime manası budur.

Selamlaşmanın Önemi

Öncelikle belirtmek gerekir ki selamlaşma içinde hem farzı hem de sünneti birlikte barındıran bir ibadettir. Bunlardan sünnet olanı selam vermektir. Bir müslümanın selam vermesinden sonra ise diğer müslümanın bu selamı alması artık farzdır.

Dinimizde selamlaşmanın önemi ise çok büyüktür.  Hadis i şeritlerde buyurulur ki :

Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.

TİRMİZİ

İnsanların en acizi dua etmeyen , en cimrisi ise selam vermeyendir.

TABERANİ

Bir eve girince ev halkına selam verin, çıkarken de selam verin.

BEYHEKİ

Selamın Adabı

Selam vermenin dinimizdeki öneminden sonraki önemli bir konu da selam adabıdır.  Yani karşılaşan iki müslümandan kimin selam vereceği bu selamı kimin alacağı bir adaba bağlanmıştır.

Hadis i şerifte :

Binekli yürüyene, yürüyen oturana, az çoğa selam verir.

BUHARİ

buyurur. Yani sünnet olan binek üzerinde bulunanın yürüyene, yürüyenin oturana selam vermesidir. Bir toplulukta ise sayıca az olan çok olana selam verir. Bunlardan binekli olmayı günümüz şartlarında düşünürsek yüksekte olma anlamı da çıkartılabilir dolayısıyla merdivende karşılaşan iki kişiden aşağı inen selam verir.

İnsanlar Arası İlişkide Selam

Selamlaşmanın insanlar arası ilişkiler açısından önemi büyüktür. Çünkü en başta selamın kelime manasını bile açıklarken ” barış içinde olma ” , ” Güven ” gibi anlamlara geldiğini söylemiştik. Yani selam veren kişi , selamı verdiği kişiye ” benden sana zarar gelmek ” anlamına gelen bir duyguyu aktarır. Selamı alan kişi de aynı şekilde ” benden de sana zarar gelmez ” manasında karşılıklı bir güven duygusunun temin edilmesini sağlar.

Selam güven vermenin yanı sıra ilkkez karşılaşan ve birbirinden çekinen iki insanın iletişim kurmasını da kolaylaştırır. İletişimde en zor olan ilk söze başlamaktır. Selam bunu hem kolaylaştırır hem de sünnet olan bir ibadetin yerine gelmesini sağlar.

Selamlaşmak insan ilişkilerine ne gibi katkılar sağlar ? Selamlaşmak insanların ikili ilişkilerinde birbirlerine karşı güven duymalarını sağlarken benden sana herhangi  bir zarar gelmez mesajını da örtük şekilde içinde barındırır.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

HADİ ÇIK GEL

TİTUS TÜNELİ