içinde

Saint Exupery Sözleri , Saint Exupery Kale Sözleri

Saint Exupery Sözleri 

S. Exupery; Fransız pilot, şair ve yazardır. Özellikle “Küçük Prens” adlı eseri ile ünlenmiştir.

S. Exupery’nin ölümünden sonra derlenen notları ise “Kale” yahut Fransızcasıyla “Citadelle” adıyla bir araya getirilerek kitaplaştırılmıştır.

Bu yazımızda onun notlarından meydana gelen “Kale” adlı eserindeki sözlerine yer verilmiştir.

Kale, Türk okurlarına özellikle Tahsin Yücel tarafından yapılan çeviriyle sunulmuştur.

Saint Exupery Sözleri

  1. Acımanın yolunu şaşırdığını çok gördüm. Ama biz, insanları yöneten kişiler, onların yüreklerinin derinliklerine inmesini öğrenmişizdir. Yalnızca ilgiye değer nesnelere uzatırız ellerimizi.
  2. “Basit sürülere göre yaratılmış birer ahır hastalığı olan acıyı ve korkuyu aştı o” demişti babam. Gerçeği buluyor.
  3. Tanrı’nın bağrında ölmenin de hatta yasın da acınacak bir şey olmadığını gördüm. Çünkü anısına saygı gösterildi mi yitirilmiş insan yaşayan insandan daha çok aramızdadır, daha güçlüdür.

  4. Ve şu temel ilkeyi : önce gemiyi yapmanın, kervanı koşumlandırmanın, insandan daha çok süren tappınağı kurmanın önemli olduğunu öğrendim.
  5. İnsan sonrasızlığı için değil de kendi yaşamı için çalıştı mı hiçbir şey umma ondan !

  6. Hiçbir şey alıp vermeyenler hiçbir şey olmazlar. Ve yaşam hiç mi hiç olgunlaştırmaz bunları. Zaman bir kum gibi akıp gider onlar için onları siler.
  7. Şöyle derdi babam bana : ” Birlikte bir kule yapmaya zorla onları, hepsini kardeş edersin. Ama birbirlerinden nefret etmelerini istiyorsan bir avuç yem at önlerine !”
  8. Bir uygarlık insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil !
  9. Başkalarının şiirlerini söyleyen, başkalarının buğdaylarını yiyen ya da kentlerini kurmak için parayla mimar getiren topluluklar küçümsenecek topluluklardır. Bunlara oturganlar derim ben.

  10. Raflarına başkalarının emeğinden doğmuş nesneler düzen halka, kaba derim.
  11. İnsan, her şeyden önce yaratan kişidir, derdi babam. ve ancak birlikte çalışanlar kardeştir.
  12. Daha önce de söyledim sana. Şu yanlış yapmış yapacağını, şu doğru yapmış. Böyle bölmelere aldırma hiç. İkisinin büyük iş birliği verimlidir yalnız. Ve yanlış devinim başarılı devinime hizmet eder. Ve başarılı devinim başaramamış olana birlikte izledikleri ereği gösterir.
  13. Başka bir yerde de şöyle diyordu babam : ” Her şeyin kusursuz olduğu bir imparatorluk yaratma. Çünkü beğeni müze bekçisinin erdemidir. Beğenisizliği hoş görürsen ne resmin, ne dansın, ne sarayın, ne de bahçelerin olur. Kusursuzluğunun boşluğu yüzünden yoksun kalırsın onlardan. Her şeyin yalnızca coşkulu olduğu bir imparatorluk yarat ! “
  14. Nesneler dış görünüşlerini daima korur. Ama kimse istemedikten sonra bir elmas ya da bir inci ne değer taşır ki ? Birer yontulmuş camdırlar ! O kadar

  15. Bir elmasın kullanışı nedir ? Şenlikte yeri olmadıktan sonra ! Bir süs eşyası nedir ? Bir çocuğun imparatorlukta yeri yoksa ! Onu bir fatih, bir bey ya da bir mimar yapmayı kurmuyorsan çocuk nedir ? Bir et yığını düzeyine düşürüldükten sonra ne değer taşır ?
  16. Mumun kalınlığı o kadar değer taşımaz benim için. Değerini yalnız aleviyle ölçerim

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

SOYTARININ KIZI

MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER?