içinde

Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hum

nigrôdhâ
koskoca bir ağaç görüyorum
ufacık bir tohumda
o ne ağaç ne tohum
om mani padme hum

sidharta buddha
ben bir meyvayım
ağacım âlem
ne ağaç
ne meyva
ben bir denizde eriyorum
om mani padme hum


Asaf Halet Çelebi, Cumhuriyet edebiyatının en ilginç simalarından biridir. Şiirlerinde başta Divan edebiyatı etkisinde kalsa da sonraları Anadolu, İran ve özellikle Hint kültürü etkisine girer. Aynı zamanda Saf Şiir, anlayışının da Cumhuriyet edebiyatındaki önemli isimlerinden biri olan sanatçının bu eserinde hem uzak doğu rüzgarları eserkern hem de saf şiir anlayışını içinde barındırır.

Om mani padme hum ! dilimizde herhangi bir anlam ifade etmese de Hint – Avrupa dil ailesinin Hint – İran kolu olan Sanskritçede “Lotus mücevherine selam !” anlamındadır. Bu da sanatçının etkisi altında olduğu Hint – İran kültürü nedeniyle böyle bir cümle kurduğunu gösterir. Ancak aynı kelime “İnsanın gerçek özüne selam” Upanişad’tan yapılan yorumlamada ise bu anlama geldiği söylenir. Yani şairin saf şiir anlayışını yansıtan bir cümledir. 

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Kalbimin Can Mayası

Eğitim Takvimi Meb 2020