içinde

MÜNŞEAT I NABİ İNCELEME

Nabi Münşeat E Kitap

Bu çalışma, XVII.-XVIII. yüzyılların şair-yazarı olan Nâbî’nin Münşeât adlı
eserinin inceleme ve metninden oluşmaktadır. Münşeât, Nâbî’ye ait olduğu tespit
edilebilen iki yüz kırk iki metinden/mektuptan meydana gelmiştir.
Bu tezin amacı, Klâsik Edebiyatın en büyük temsilcilerinden biri olan Nâbî’nin
akademik olarak çalışılmamış olan Münşeât adlı eserinin karşılaştırmalı metnini ortaya
çıkarmak ve Münşeât’ta geçen metinlerin/mektupların edebî incelemesini yapmaktır.

İNDİR

OKTAY , Adnan , Nabi’nin Münşeat’ı : İnceleme – Metin , Diyarbakır , Dicle Üniversitesi , 2014

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

BEN KİM MİYİM ?

ROMANTİK BİR TAVIR OLARAK İRONİ