içinde

MERDİVEN ŞİİRİ – NECİP FAZIL

MERDİVEN ŞİİRİ

Diyorlar bana: Kalsın şiir de söz de yerde!
Sen araştır, göklere çıkan merdiven nerde?

MERDİVEN ŞİİRİ İNCELEMESİ

“Merdiven” imgesi edebiyatımıza Ahmet Haşim ile birlikte girmiştir. Ahmet Haşim Merdiven‘i insan ömrünü anlatan bir sembol olarak kullanmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına gelindiğinde ise Ahmet Haşim’in de etkisiyle merdiven lafzı sık sık kullanılır olmuştur. Bunlardan biri Edip Cansever’in “Horozla Merdiven Şiiri” iken bir diğeri ise Necip Fazıl Merdiven şiiridir.

2 mısradan oluşan Necip Fazıl’ın merdiven şiiri görünüşte kısa gibi görünse de derin manalar taşımaktadır. Zaten Necip Fazıl‘ın mistik ve kapalı şiirlerinin genelinde bu derinlik vardır.

Şair aslında burada merdivenden ziyade şiiri ve sözü yani edebiyatın asli unsurlarını övmektedir. Merdiven ise ikinci plandadır.

Necip Fazıl Merdiven Şiiri’nde göklere çıkmanın (tasavvufi manada Allah’a ulaşmak) şiir ve söz ile olacağını, şiir ve sözün bu yolda bir merdiven görevi üstlendiğini dile getirmektedir. Bunların terk edilmesiyle bu hedefi gerçekleştirecek başka bir araç bilmediğini Sen araştır göklere çıkan merdiven nerde ? dizesiyle dile getirmektedir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

KUTADGU BİLİG NE DEMEK ?

DİVAN EDEBİYATINDA MAZMUNLAR