içinde ,

İsmail Safa Özler Kimdir ?

İsmail Safa Özler Kimdir ?

Servet i Fünun edebiyatı şair, yazar ve eleştirmenidir. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gibi güçlü kalemlerin yanında İsmail Safa sönük kalmıştır. Ancak İstibdat döneminde Servet i Fünun’un birçok ismi “sanat sanat içindir” anlayışı ile eserler ortaya koyup doğrudan siyasi temalar ortaya koymaktan çekinse de İsmail Safa, tıpkı Hüseyin Cahit Yalçın gibi eleştirel yazılardan geri durmamıştır.

İsmail Safa, dönemin padişahını ve idaresini eleştirel şiirler yazarken çoğu zaman Romantizm akımına kaymıştır. Bu nedenle Servet i Fünun sanatçıları arasında yer alsa da Tanzimat sanatçılarının da birçok özelliğini içinde barındırır. Tüm bu sebeplerden dolayı “Tanzimat ile Servet i Fünun arasında bir köprü” olarak adlandırılır.

Eleştirel yazılarından dolayı Sivas’a tayini çıkarılan İsmail Safa, birnevi burada sürgün hayatı yaşamış iki çocuğunun ölümünü görmüştür.

İsmail Safa’nın edebiyatımızdaki asıl önemli yeri ise Cumhuriyet edebiyatının meşhur sanatçısı Peyami Safa‘nın babası oluşudur.

İsmail Safa’nın Eserleri:

Şiir

  • Sünühat (1889)
  • Huz mâ Safâ (1891)
  • Mağdûre-i Sevdâ (1891)
  • Mevlid-i Peder-i Ziyâret (1895)
  • Mensiyyât (1896)
  • Hissiyât (Ölümünden sonra, 1912)
  • İntâk-ı Hakk’ın Tahmisi (Ölümünden sonra, 1912)

Eleştiri

  • Mülâhazat-ı Edebiyye (1897)
  • Muhâkemât-ı Edebiyye (Ölümünden sonra, 1913)

Çeviri

  • Vehâmetli Sevdâlar (Kardeşi Ahmed Vefa ile birlikte, Emmanuel Gonzales’ten çeviri)

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Stefan Zweig Hayatın Mucizeleri Konusu

Korona Virüs Karantinası Çin’in Hava Kirliliğini Azalttı !