içinde

İNKILAP ŞİİRİ

İnkılap Şiiri

İnkılap :

Ölüp de dirilmektir,

Köhneyen adamdan

Yeni bir insan dikmektir.

Yepyeni bir insan …

Ölümden çıkan dirim,

Topraktan fışkıran tohum gibi

Köhneyen adamdan

Yepyeni insan dikmektir.

İnkılap;

İmandan,

İntikamdan,

Göz yaşından

ve kandan

İnsan bilemektir.

İnkılap,

Sonsuz mücadele demektir.

İnanmayan adamla,

Gerekirse ananla,

Bacınla,

Babanla,

Diş dişe gelmektir.

İnkılap,

Sonsuz mücadele demektir.

İnkılap,

Pörsümüş adamdan

İman

ve şahsiyet çıkaran

İmbiktir .

Demirden süzülen çelik gibi

Eskimeyen imandan,

Kültürden,

Hareketten,

ve heyecandan

Yepyeni şahsiyet dikmektir.

İnkılap;

Her an,

Sonsuz ölüm,

Sonsuz dirim demektir.

Kuruyan iman,

Kesilen heyecan,

İşlemeyen organ

Baştan başa değiştirilecektir.

İnkâr,

Hata ve günah

Teker teker yokluğa gömülecektir.

İman,

Heyecan

ve davanın

Bayrağı yükselecektir.

İnkılap her an

Sonsuz ölüm,

Sonsuz dirim demektir.

İnkılap;

Köklü değişikliktir.

İdeolojiden gayri

İnanç, düşünce, sevgi ve nefretin

Baştan ayağa değişmesi demektir.

Kafanda bir mahkeme kurulur.

Değerler birer birer yerlerini bulur.

Hak, kültürün saltanat tahtına oturur.

Gayri milli kültür merhametsizce vurulur.

Beynin mihveri mefhumlar,

Yıkanır, arınır ve durulur.

Akla kalbe harekete

Ve bütün şahsiyete

Hakkın prangası vurulur.

Adam insan olur.

Şahsiyet yerini bulur

İnsan yalnız Allah’a kul olur.

Kafanda,

Bitmez tükenmez kavga,

Yer,

Yok eder.

Yabancı kültürlerin putunu…

Her an,

Kavga;

İmandan,

Fikirden,

Histen

Ve hareketten

Bir putun leşini ezer.

Kavga;

Kafanda,

Kalbinde,

Hareketlerinde

Ve münasebetlerinde

Yanlışı öldürmek için,

Kol gezer

Her lahza,

Kavga;

Kafada,

Ruhta,

Kalpte,

Harekette

İnkarı ve zannı ezer.

Hakkın saltanat tahtını diker.

An be an,

Her an,

Bütün bir zaman

Kavga sürüp gider,

Savaş kol gezer.

İnkılap;

Eski şahsiyetin inkarı

Ve yüksek şahsiyetin imarı demektir.

Merhamet,

Hürmet,

İman,

İntikam,

Duygu,

Kaygu,

Bilgi,

İlgi

Kemiyet,

Keyfiyet,

Ve bütün şahsiyet

Yıkılıp, inkar edilecek;

Eski şahsiyetten,

Ebedi plana göre,

Yeniden

Şahsiyet inşa edilecektir.

İnkılap;

Yeni doğmuş bebek gibi,

Nurdan bir hayata başlamak demektir…

Yeni şahsiyet

Eskisinden,

Geçmişinden

Hiçbir iz bilmeyecektir.

İdeolojiden ve inkılaptan

Uzak olan;

Duygu,

Kaygu,

Bilgi,

Sevgi;

İnanç,

Kıvanç;

Hal,

İstikbal;

Dağ,

Bağ;

Ana,

Baba;

Yuva,

Koca

İnkılapçıya ateşten tuzaktır.

İnkılapta bulunmayan,

İnkılapçıdan da uzaktır.

Kafan aydınlanır, gerçek imanla,

Kalbin dirilir, yeni heyecanla.

Rüyanda,

Dünyanda,

Hadisede,

Fikirde,

Her seste,

Her nefeste,

An be an,

Bütün bir zaman

İdeolojiyle bakar,

İdeolojiyle kalkar,

İdeolojiyle yürürsün.

Her yerde inkılabı görürsün.

O büyük günü düşünürsün.

İşte, sen o zaman,

Yaşayan inkılap olursun.

Aykut Edibali

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Ahmet Haşim Merdiven Şiiri İncelemesi

ANLATIR MI ?