içinde

Göl Saatleri Şiiri

Mukaddeme

Seyr eyledim eşkâl-i hayâtı

Ben havz-ı hayâlin sularında.

Bir aks-i mülevvendir onunçün

Arzın bana ahcâr ü nebâtı.

(Göl Saatleri)

I

Öğle

Yeşil sularda büyük inciden çiçekler açar.

Gümüş böcekler okur âba bir neşîde-yi hâb,

Durur sevâhilin üstünde, bî-heves, bî-tâb,

Güneş zîyâsını içmiş benât-ı hâb ü serâb..

(Göl Saatleri)

II

Öğleden Sonra

İçer gümüş kıyılardan remîde âhûlar

Ve onların sesi eyler bütün sükûtu harâb;

Eder bu da’veti, durgun sulardan, istiğrâb

Gürültüsüz ve uzak mâi diğer âhûlar

(Göl Saatleri)

III

Akşam

Susar meşâcir-i pür-şâm içinde bülbül-i âb,

Sular semâ-yı hayâlâtı eyler istîâb:

Döner bu sâhil-i nîlîye gölgeden kuşlar

Ağızlarında güneşten birer kızıl dür-i nâb.

(Göl Saatleri)

IV

Gece

Nücûm ü mâhı dökülmüş semânın eşcâra,

Melûl manzaralar şimdi bir gümüşlü sehâb;

Derin sulardaki ecrâmı avlayan kuşlar

Eder havâli-yi pür-nûr-ı mâh-tâba şitâb…

(Göl Saatleri)

V

Gece Yarısı

Ve ansızın suya etmekle mâh-ı dür sukut

Miyâh-ı ruhumu andırdı safha-yi tâlâb :

O rûh içinde muzî bir garîb nilüfer

Bütün elemlerin üstünde müncelî ter-ü-tâb…

(Göl Saatleri)

VI

Seher

Ağaçların seheri zirvesinde titreşiyor

Tuyûr-ı fâniye-i âlem-i tahayyül ü hâb.

Semâyı kaplayacak, şimdi, gâzeler gibi nûr

Zavallılar kalacaklar esîr-i ufk u türâb.

Ve onların gözü eyler nücûm-ı fecre itâb,

Ve onların sesi eyler “nihâyet”i işrâb…


Akşam şairi olarak tanınan Ahmet Haşim‘in Akşam sembolünün yer aldığı şiirlerinin bulunduğu Göl Saatleri kitabından kesitler. Göl Saatleri türü bakımından şiir kitabıdır. Göl saatleri konusu Ahmet Haşim’in diğer şiirlerinde olduğu gibi yaşamındaki takıntılı olduğu Akşamdır. Merdiven şiiri ve Akşam şiiri olarak da bilinen Bir Günün Sonunda Arzu şiirleri bu sembollerin en güzel örneklerini barındırır.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Damızlık Kızın Öyküsü – Çizgi Roman

The Witcher Konusu