içinde , ,

Gençliğinize Tavsiyeniz Ne Olurdu ?

Herkes bir şeyden pişmanlık duyuyor; bu insan psikolojisinin bir parçası gibi görünüyor.

O zaman iyi gelen fikirler ve seçimler, geçmişe bakıldığında berbat görünebilir. Neredeyse herkes, geçmişiyle hesaplaşarak kendilerine birkaç tavsiyede bulunur. Birçoğumuz bu durumu ” Şimdiki aklım o zaman olsaydı” larla başlayan cümlelerle dile getirmeye çalışmışızdır.

 

Buna rağmen, insanların kendi gençliklerine hangi tavsiyelerde bulunacağı konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Şimdiye kadar…

  • Yeni bir çalışma, yüzlerce katılımcıya, kendi gençliklerinde yapabilecekleri konusunda kendi tavsiyelerini vereceklerini söyledi !
  • Konu, bilinen pişmanlık alanları etrafında toplanma eğilimindeydi.
  • Denekler, daha sonraki yaşamlarında kendi tavsiyelerine uymaya başladıklarını ve daha iyi bir şekilde hayatlarını değiştirdiklerini bildirdi !

 

Kendime İyi Bir Tavsiye Vereyim !

Robin Kowalski ve Annie McCord tarafından Clemson Üniversitesi’nde yürütülen ve Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan çalışma, 30 yaşın üzerinde olan yüzlerce gönüllünün kendileriyle ilgili bir dizi soruyu cevaplamasını istedi. Sorulardan biri onlara kendi gençliklerine hangi tavsiyelerde bulunacaklarıydı. Deneklerin verdikleri cevaplar, herkesin daha iyi yapabilmelerini istediği yaşam alanlarına bir göz atmamızı sağlıyor.

Önceki çalışmalar pişmanlıkların altı genel kategoriye girme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu teste verilen cevaplar benzer şekilde beş gruba ayrılabilir:

Para

Daha çok para biriktir. Biriktirmeye ise genç yaşta başla !

İlişkiler

Evliliğinde parayı ön plana koyma. Yaşamını yanında rahat geçireceğine inandığın kişiyi bul.

Eğitim

Okulunuzu bitirin. Ders çalışmamazlık etmeyin. Çünkü insanlar sizi uyarmaktan nefret eder.

Benlik Duygusu

Ne yapmak istiyorsan onu yap. Başkalarının ne düşündüğünü boş ver.

Yaşam Hedefleri

Asla pes etmeyin. Hedefler belirleyin. Daha fazla seyahat edin.

Bunlarla birlikte belirli tavsiyeler hayli ilgi çekici. En iyi tavsiyelerden bazıları şunlardır :

  • Para sosyal bir tuzaktır.
  • Birden fazla olacak şekilde yapılan aynı şey alışkanlık haline gelir. Alışkanlıklarınızı oluştururken bunlara dikkat edin.
  • Karar verirken hiçbir zaman korkularını ön plana koyma.

Yapılan bu çalışmadan bir süre sonra deneklere gençliklerine verdikleri tavsiyelere uyup uymadıkları sorulduğunda katılımcıların %65’i evet cevabını verdi.

Denekler bu tavsiyelere uymanın onları, toplumun istediği kişiler yerine olmak istedikleri kişilere çevirdiğini belirtti.

Kaynak : BigThing

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Nuri Paşa | Bakü Fatihi

Soylamalar ve 13. Boy – Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderha’yı Öldürmesi