içinde ,

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği ve Hayatı

27 Mart 1893 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası doktor yarbay olan Enis Behiç, küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim almıştır. İlk eğitimini özel öğretmenlerden ve babasından alan sanatçı Mülkiye mektebini bitirmiştir.

Sırasıyla Hariciye Nezâreti Umûr-ı Ticâriyye Şubesi kâtipliği, Bükreş Konsolosluğu ve Budapeşte Başkonsolosluğu yapmıştır. Bu görevi sırasında Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile tanışmıştır.1 Bu tanışma Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği ile ilgili ilk özelliklerin oluşmasını sağlamıştır.Hayatı boyunca birçok devlet görevinde bulunan Enis Behiç Koryürek 1949 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği

  • Enis Behiç Koryürek henüz 18’li yaşlardayken Mülkiye mektebinde şiire başlamıştır.
  • İlk şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. (İlk şiirleri Şehbâl ve Hürriyet-i Fikriyye dergilerinde yayınlanmıştır.)
  • İlk şiirlerinde konu olarak aşk, tabiat gibi bireysel temalara yer vermiştir.
  • Şairliğinin ilk yıllarında devrin popüler şairleri Abdülhak Hamit Tarhan, Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin gibi dili ağır isimlerden etkilenmiş ve gün geçtikçe ağır bir dille şiirler yazmaya başlamıştır.
  • Balkan Harbi’nin patlak vermesiyle yazmış olduğu “Vatan Mersiyesi” adlı şiirle adını birçok kesime duyurmayı başarmıştır.
  • Milli edebiyatın başlaması ve Ziya Gökalp’le tanışması sonucu Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli edebiyata katılmış ve hece ölçüsüyle şiirler yazmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaten Beş Hececiler olarak anılan şairlerden biri olmuştur.
  • Milli edebiyat’la birlikte şiirlerindeki tema da bireysel özelliklerden sıyrılarak “kahramanlık – milli mücadele” gibi milli özelliklerle bezenmiştir. Ordunun Duası, Çanakkale Şehitliğinde, Şair ve Hilal, Kâbus bu temaları barındıran başlıca şiirleridir.
  • Hayatının son yıllarında ruhi açıdan büyük bir değişim yaşayan Enis Behiç Koryürek, İspritizma‘ya bağlanmıştır. (ruhun varlığını, hiçbir zaman ölmediğini, istenirse ölü kimselerin ruhlarıyla bağlantı kurulabileceğini öne süren inanış ve uygulama, ruh çağırma.)
  • İspritizma inanışıyla söylediği ve yakınları tarafından kaydedilen şiirler Vâridât-ı Süleyman adıyla ölümünden sonra yayınlanmıştır.

Eserleri : Miras , Vâridât-ı Süleyman, Miras ve Güneş’in Ölümü

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye Örnekleri

14. Uluslararası Meb Robot Yarışması Başvuru İşlemleri