içinde

Ekleşmiş Edat,Ekleşmiş Bağlaç Ekleşmiş Edat Örnek Anlatım

Ekleşmiş Edat, Bağlaç Nedir ?

Ekleşmiş Edat Nedir ? Ekleşmiş Bağlaç Nedir ? Ekleşmiş Edat Örnek ve Kısa Anlatımı…

Edat ve bağlaçlar tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde vazifesi olan kelimelerdir. Edatların anlam ilgisi kurma , bağlaçların da bağlama görevleri vardır.

Soru bankalarında ekleşmiş edat ya da bağlaç var mıdır? Sorusu karşımıza mutlaka çıkmıştır. Peki edatlar ya da bağlaçlar ekleşerek önündeki kelimeye birleşerek yazılır mı?

Ekleşmiş Edat Nedir ? Ekleşmiş Edat Örnek :

Tek örneği edat olarak kullanılan ile kelimesidir. Ve anlamında kullanılmayan/ yerine ve getirilemeyen ile kelimesi türce edattır.

Bu kelime –(y)la, -le  şeklinde ekleşebilir.

Örnek:

“Çabuk bir süvariyle bana haber gönderiniz.” – Ömer Seyfettin

“Koca Osman önde ötekiler arkada çarşıdan geçerlerken dükkâncılar, manifatura, bakırcı, ayakkabıcı, demirci esnafı dışarı uğrayıp Koca Osman’ı hayretle seyrettiler.” – Yaşar Kemal

Not:

Yönelme (-a) ve  ayrılma (-dan) hali ekiyle kalıplaşarak kullanılan

-den  başka

beri

dolayı

ötürü

-a dair

doğru

dek

göre

gibi edatlar asla ekleşmiş edat örneği değildir. Dikkat!

Ekleşmiş Bağlaç Nedir ? Ekleşmiş Bağlaç Örnek :

İki örneği vardır. İle ve ise bağlaçları ekleşerek –la, le , -se, -sa şeklinde önündeki kelimeye bitişik yazılabilir.

İle:

“İşte bunun da İlyas‘la Osman kadar yaşı.” – Sevinç Çokum

Edebiyatımızda en çok eser verilen türler şiirle romandır.

İse:

Ben hızlı hızlı yürüdüm annemse arkamdan ağır adımlarla geliyordu.

Bügün güzel yemekler olduğu için yemekhaneye gittik, Ahmet’se bizle gelmedi.

DİKKAT!

İse” sözcüğü ek-fiil olarak da kullanılabilir. Ek fiiller isim soylu sözcükleri yüklem yaparken, basit zamanlı fiilleri de bileşik zamanlı yapar.

Cümleye koşul-şart anlamı sağlar. Bağlaç ile farkı ek fiilin olumsuzu yapılabilirken bağlaç olan “ise” nin olumsuzu yapılamaz ve şart anlamı da sağlamaz.

Örnek:

Yola erken çıkarsa yetişebilir. (ek-fiil)

Tansiyonu yüksek, ateşiyse normalin üstünde. (Bağlaç)

SON SÖZ:

Ekleşmiş edat ya da bağlaç sorulduğunda  ‘’ile ve ise’’ kelimelerinin ekleşerek yazılmış hallerini arayacağız.


Ekleşmiş Edat dışında tartışmalı başka bir konu olan “mi edat mı ek mi ? adlı içeriğe de bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Yüzyıl kelimesinin yazımı, anlamı nedir ? Yüzyıl ayrı mı yazılır ?

Proximity Games Erzurum Türk Yapımı Oyun ile Steam’da !