içinde

Edebiyat Tarihi Edebi Eserleri İncelerken Nelere Dikkat Eder ?

Edebiyat birçok bilim dalıyla doğrudan ilişki içindedir. Bu bilim dallarından en önemli olanı ise tarihtir. Her edebi eser yazıldığı dönemin sosyal,siyasal,ekonomik vb. birçok yapısını yansıtır. Dolayısıyla her edebi eser tarihe ışık tutan bir belge konumundadır. Tüm bu sebeplerden dolayı Edebiyat tarihi, edebi eserleri incelerken birtakım hususlara dikkat etmesi gerekir. Bunlar şu şekildedir :

Edebiyat Tarihi Edebi Eserleri İncelerken Nelere Dikkat Eder ?

  1. Edebi eserin yazıldığı dönemin sosyal – siyasal ve ekonomik şartlarının göz önünde bulundurulması.
  2. Edebi eserin ortaya konulduğu dönemdeki zihniyete göre incelemesi (Uzun yıllar önce yazılan bir eserde bize komik, saçma ya da alakasız gibi gözüken kısımlar olabilir. Olayların bu şekilde gözükmesi tamamen günümüz şartlarına göre yorumlamamızdan kaynaklanır. İşte edebiyat tarihi burada devreye girer. Eseri o dönemin zihniyetini anladıktan sonra yorumlarsak bize garip gelen her şey o anda anlam bulur.)
  3. Edebi eserin tarihteki yeri
  4. Sanatçının edebi eseri ortaya koyarken ki sanat anlayışı.
  5. Edebi eserin yazıldığı dönemdeki zevk ve anlayış.

 

Edebiyat tarihi bir edebi metni incelerken bu ana başlıklara dikkat etmesi gerekir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Yaz Tatilinde Okullar Ne Zaman Açılacak?

Küçük Ölümler Emma Flint