içinde ,

Dede Korkut Dresden Nüshası Özellikleri

Dede Korkut Dresden Nüshası Özellikleri

Türkistan adlı 3. nüshasının bulunduğu iddialarından sonra ilginin daha da arttığı Dede Korkut Hikayelerinin bilindiği üzere Dresden ve Vatikan nüshaları bilinen 2. nüsha idi. İçinde 6 hikaye barındıran Vatikan nüshasının Dresden nüshasından bir kopya olduğu uzun yıllar tartışma konusu olmuştu. Çünkü Dresden nüshası 12 hikayeyi de içinde barındırmaktadır. 12 Hikayenin yer aldığı Dresden Nüshası Özellikleri Nelerdir ?

Dresden Nüshası Özellikleri

  1. Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân adını taşımaktadır.
  2. İlk defa Alman diplomat ve oryantalist olan F. von Diez tarafından 1815 tarihinde bulunmuştur.
  3. 12 hikayeden oluşmaktadır.
  4. Dresden nüshasındaki hikayeler her sayfada on üç satır olarak yazılmıştır.
  5. F. von Diez tarafından Dresden nüshası kopya edilerek ayrı bir nüsha olarak Berlin Kraliyet Kütüphanesi’ne verilmiştir.
  6. F. von Diez Dresden nüshasını tüm dünyaya “Un nouvo manoscritto del ‘Kitab-i Dede Qorqut’” makalesi ile duyurmuştur.1
  7. Dresden nüshası ile Vatikan nüshası arasında üslup farklılıkları vardır. Dresden nüshası Vatikan nüshasına kıyasla pek de güzel olmayan bir yazı ile yazılmıştır.
  8. Her ne kadar 6 nüshası olduğu için Vatikan nüshasının Dresden nüshasından kopya edildiği düşünülse de son dönemlerde yapılan araştırmalar ile her iki nüshanın da başka bir kök nüshadan kopya edildiği iddiaları güçlenmiştir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Emin Bülent Serdaroğlu Kin

Clubhouse ‘a Nasıl Girilir ?