içinde ,

Cenap Şahabettin Hayatı

Cenap Şahabettin Hayatı

Osmanlı’nın yıkılış döneminde 1870 tarihinde doğan şair, babasını Plevne Savaşı sırasında kaybetmiştir. Tıbbiye’den doktor olarak mezun olsa da dönemin birçok aydını gibi o da edebiyata merak salmıştır.

Darülfunun’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri veren Cenap Şahabettin, ilk dönemlerde Kurtuluş Savaşı’na destek vermemiş bu nedenle çok eleştirilmiş; ancak sonraları milli mücadeleyi desteklese de yalnız kalmaktan kurtulamamıştır.

Cenap Şahabettin Edebi Kişiliği

Henüz 15 yaşındayken şiire başlayan şair, ilk şiirlerinde Muallim Naci‘nin etkisiyle divan şiiri tarzını benimsese de sonraları Recaizade Mahmut Ekrem‘in etkisinde kalmış ve dönemin edebi hareketi Servet i Fünun’a katılmıştır.

Servet i Fünun edebiyatının en önemli isimlerinden olan Cenap Şahabettin aynı zamanda Tevfik Fikret ile birlikte bu edebiyatın ve edebiyat tarihimizin en önemli şairleri arasına ismini yazdırmıştır.

Tevfik Fikret ve diğer Servet i Fünun şairlerinin Realizm akımını benimsediği yıllarda Cenap Şahabettin, Sembolizmi benimsemiş ve sembolizm akımının Türk edebiyatındaki ilk önemli ismi olmuştur.

Sembolizm’in getirdiği anlam kapalılığını, bireyselciliği ve imgesel dünyayı oldukça başarılı bir şekilde şiirlerinde yansıtan Cenap Şahabettin, “Sâât-i semenfâm, Çeng-i müzehhep, Nay-i zümürrüt” imgelere yer vermiştir.

Sembolizm’in en önemli özelliği olan musikiyi oldukça başarılı bir şekilde kullanan şair, şiir dışında nesir eserlerde kaleme aldı.

Elhan – Şita Cenap Şahabettin’in en önemli şiirleri arasında yer alırken Tiryaki Sözleri adlı eseri de özlü sözler olması bakımından oldukça önemlidir.

Cenap Şahabettin Eserleri

Şiir:

 • Tâmât (1887)
 • Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)
 • Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)
 • Terâne-i Mehtap

Tiyatro:

 • Körebe (1917)
 • Küçük Beyler
 • Yalan

Düzyazı:

 • Hac Yolunda (1909)
 • Evrak-ı Eyyam (1915)
 • Afak-ı Irak (1917)
 • Avrupa Mektupları (1919)
 • Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)
 • Vilyam Şekispiyer(1932)
 • Tiryaki sözleri (Özdeyişler)
 • Suriye Mektupları

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

The Last of Us Dizi Olarak Ekranlara Geliyor !

Toprak Ana Özeti ve Analizi