içinde

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Yazarların, şairlerin kısacası sanat adamlarının ortak bir özelliği vardır. O da büyük bir çoğunluğunun kıymetinin ancak öldükten sonra anlaşılmasıdır. Bu belki acı verici bir durum olarak gözükse de bundan daha acı verici olan  kıymetinin öldükten sonra bile anlaşılamayan bir çok sanatçının olmasıdır.

Herhalde onlarca eser veren, topluma kendini anlatmaya çalışan ama tüm çabası eserleriyle birlikte toprak olan bu insanların durumu en acı gibi görünür ama bundan da acı olan bir durum vardır. O da kıymeti biliniyormuş gibi olup da tamamen yanlış anlaşılan insanların durumudur.Çünkü kıymetini bilmediğimiz bir insanı belki ölümünden uzun bir süre geçse de tanıma, anlama tekrar kıymet verme imkanımız hep vardır. Ancak bir insanı , sanat adamını yanlış anlamışsa bir toplum işte asıl kayıp olan , yitip giden odur.İsmi vardır ama aslında yoktur o kişinin

Hüseyin Rahmi Gürpınar da bunlardan biridir. Yıllarca öğrencilere ezberci bir zihniyetle bağımsız bir sanatçı olduğu ve bir kaç eserinin ismi ezberletilir.

Sanki bağımsız olmak bir suçtur !

İnsanlar hiç düşünmüş müdür acaba bir sanatçı döneminin en popüler topluluğundan neden uzakta kalır diye ? Ya da Hüseyin Rahmi’den bahsedenler hiç duymuş mudur en büyük korkusunun mikroba yakalanmak olduğunu ? Bu yüzden eldivensiz dışarı adım atmadığını ?

Evet , onun tiziz olması , mikrop korkusu , eldivenle dolaşması yada tüm bunlar nedeniyle hiç evlenmemesi belki işin magazin boyutudur. Ancak bir sanatçı için “yaşadığı dönemde bağımsız kalmıştır” demek çok sıradan değil midir ? Tüm bu sorulara cevap vererek belki insanların zihnindeki eksik Hüseyin Rahmi şemasını yeniden düzenleyebiliriz.

Hüseyin Rahmi Gürpınar kimdir ?

Hüseyin Rahmi Gürpınar, aslında Serveti Fünun döneminde yaşayan bir Ahmet Mithat Efendi”dir. Çünkü O da Ahmet Mithat Efendi gibi eserlerini sadece toplumu aydınlatmak için yazmıştır. Ahmet Mithat Efendi gibi toplumun aksayan yönlerini ele almaya çalışmıştır.

Ahmet Mithat Efendi de kendi döneminde – Tanzimat Dönemi – diğer sanatçılar gibi siyasi emeller peşinde koşmamış sadece toplumu eğitmek istemiştir. Bunun için ” Hace- i Evvel ” yani ” İlk Hoca” olarak adlandırılmıştır. İşte bu yüzden Hüseyin Rahmi bir Ahmet Mithat Efendi”dir.

Serveti Fünun edebiyatının ortaya çıkması ve bu edebiyatı oluşturanların siyasi emellerini Abdülhamid yönetiminden duydukları çekince nedeniyle dile getiremedikleri bir dönemde yaşamıştır Hüseyin Rahmi .

Sözde yıkılmaya yüz tutan devleti yeniden ayağa kaldırmaya , Batılılar gibi modern (!) olma arzusuyla yanan ve toplumu da böyle hayal eden bu kesim nasıl bir tezattır ki dillerini olabildiğince ağırlaştırıp kendilerini toplumdan tamamen soyutlarken Hüseyin Rahmi, adeta onların bu sarhoşluğunu hayretler içerisinde izlem!ş onların hayalinde yer edinen Batılı olma arzusunu eserlerindeki komik karakterler ile yerlere sermiştir. Belki Ahmet Mithat gibi bu insanlar için  Dekadan dememiştir ama eserlerindeki o Batılı züppe tipleri birer dekadan örneği olarak canlandırmıştır.

Hüseyin Rahmi , hem yaşadığı dönemdeki halkın geri kalmışlığını, çaresizliğini ele alırken bir yandan da Batılı olacağız diye tüm değerlerini yok sayan bu kitle ile de bir bakıma kalemiyle mücadele etmiştir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

ADSENSE “ADS.TXT” SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

NERGİSİ MÜNŞEATI