içinde

Aşk ı Memnu Romanı Karakterleri

Servet i Fünun edebiyatının en önemli romancısı Halid Ziya Uşaklıgil’in Servet i Fünun Romanları Servet i Fünun Romanları arasında nadide bir yerde bulunan Aşk ı Memnu romanının ana karakterleri ve bu karakterler hakkında genel özellikler.

Aşk ı Memnu Romanı Teması

Servet i Fünun edebiyatının en temel özelliği Doğu Batı tartışmasının tamamen bitip Batı’nın galibiyetini ilan etmiş olmasıdır. Aşk ı Memnu romanında da her ne kadar tema yasak aşk olsa da romandaki karakterlerin yaşam tarzına bakıldığınında Avrupaî bir yaşayışın söz konusu olduğu yanı Batı’nın tamamiyle benimsendiği görünür.

Aşk ı Memnu Romanı Karakterleri

Behlül : Aşk ı Memnu romanının ana karakteridir. Yakışıklı ve hovardalığıyla tanınır. Onun bu özelliği romanın ana teması olan yasak aşkın temelini atar. Yatılı olarak eğitimine devam eden Behlül Adnan Bey’in yeğenidir.

Bihter : Zenginliği ile bilinen Adnan Bey ile evlenmek isteyen Firdevs Hanım’ın bu evliliği gerçekleştirememesi üzerine Adnan Bey’le evlendirdiği kızıdır. Yaş farkının fazla olması yasak aşkın ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Adnan Bey : Zenginliği ile nam salmış, konakları olan bir kişidir. Orta yaşın biraz üstünde olan Adnan Bey’in Nihal ve Bülent adında çocukları vardır. Eşini kaybetmesi üzerine yeni bir evlilik yapmak istemekte özellikle Firdevs Hanım, parası için onunla evlenmeyi amaçlamaktadır. Bunu başaramayan Firdevs Hanım, kızı Bihter ile Adnan Bey’i evlendirmeyi başararak bu amacına bir nebze de olsa ulaşır.

Nihal : Adnan Bey’in kızıdır. Annesinin ölümünden sonra bozulan psikolojisi babasının kendi yaşında bir kız ile evlenmesi üzerine iyice çöker. Depresif bir kişiliktir.

Bülent : Adnan Bey’in oğludur. Konaktaki her şeyin farkında olmasına rağmen sözünü kimseye dinletemez.

Firdevs Hanım : Bihter ve Peyker’in annesi. Eski kocasını aldatmış, bunun ortaya çıkmasıyla ölümüne neden olmuş bir türlü yaşlandığını kabul etmeyen bir kişiliktir. Bu yüzden öz çocukları tarafından bile sevilmez.

Matmazel de Courton : Bülent ve Nihal’e birnevi dadılık yapan her türlü eğitimlerinden sorumlu özel öğretmendir. Fransadan gelmiştir.(Batı’nın ve Fransız kültürünün edebiyatımızdaki en önemli yansımalarındandır.)

Beşir : Konağın her türlü getir – götür işleri ile uğraşan özellikle de şoförlük yapan ismidir. Onu Önemli kılan Habeşli olmasıdır. Yani Arap’tır. Bu dönem romanlarında Batı benimsendiği gibi Doğu da kötü ya da basit işlerle karalanmaya çalışılmıştır. Bir başka örneği Namık Kemal, İntibah Namık Kemal, İntibah romanında görünür. İntibah romanında yer alan Dilaşup, Doğu’yu temsil ederken hizmetçi rolü layık görülmüştür.

Şakire Hanım : Konağın aşçısıdır.

Süleyman Efendi : Şakire Hanım’ın kocasıdır.

Cemile : Şakire Hanım ve Süleyman Efendi’nin kızıdır.

Şayeste : Konağın başkalfasıdır

Nesrin : Hizmetçi.

Peyker : Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’in kardeşidir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Kutadgu Bilig Nedir ?

Okullarda Yaz Tatili Ne Zaman Olacak?