içinde

Albert Einstein’ın 5 Favori Kitabı

Einstein’ın büyük bir kütüphanesi vardı ve çok hareketli bir okuyucuydu. Ünlü fizikçi bazı kitapların düşüncesini etkilediğini itiraf etmişti. Tercih ettiği kitaplar çoğunlukla felsefi ve bilimseldi.

Hiç şüphesiz, şimdiye kadar yaşayan en parlak bireylerden biri olarak kabul edilen Albert Einstein, iştahı ve kişisel kitap koleksiyonuyla kanıtlandığı üzere, tarihin en iyi düşüncelerini kitaplar sayesinde öğrendi.

21. yüzyılın en önemli yazarları Einstein’ın kütüphanesinde yer alıyordu. Einstein, zamanının büyük bir kısmını bu kütüphanede geçiriyordu. Onun kütüphanesinde Peter Galison, Gerald J. Holton ve Silvan S. Schweber’in eserleri yer alıyordu.

O, okumaya o kadar tutkuluydu ki bazı yazarların aynı eserinin ikinci baskıları dahi kütüphanesinde yer alıyordu.

Peki ama Einstein’ın en sevdiği kitaplar neydi ?

Belki bunun basit bir cevabı yoktur. Ancak Genel görelilik teorisinin fikir babasının tekrar tekrar bazı kitapları okuduğunu biliyoruz.

İşte onun beş favori kitabı ve yazarı…

Duyumların Analizi – Ernst Mach

Einstein, görelilik teorisini geliştirmesinde, Avusturyalı filozof ve fizikçi olan Ernst Mach’ın yapmış olduğu çalışmaların etkisinin olduğunu bizzat kabul eder.. Duyumların Analizinde “Mach, insan duyularının zorlayıcı doğası ve egonun değişebilirliği hakkında yazdı.

Mach’ın çalışması ayrıca, Newton’un zaman ve mekan teorilerinin eleştirisini de içeriyordu. Einstein’ın kendi fikirleri için başka bir ilham kaynağı.

Don Kişot – Miguel de Cervantes

Einstein’ın çalışanlarından olan ve onunla sık vakit geçiren Leopold Infeld, “The Quest” adlı kitabında Einstein’ın Şövalye Don Kişot‘un hikayesini ne kadar sevdiğini yazmıştır.

“Einstein gece gömleksiz ve pijamasız bir şekilde masasında Don Kişot ile birlikte yatardı. Don Kişot Onun en rahatlamak için okumayı çok sevdiği bir kitaptı…”

Etika – Baruch Spinoza

Baruch Spinoza, 17. yüzyılda yaşayan bir Yahudi-Hollandalı filozof idi. O yazılarıyla aydınlanma ve çağdaş incil eleştirisine kapı aralayan ilk isimlerden biriydi.

Spinoza’nın “Etika”, adlı eseri insanlara ahlaklı bir yaşam sürmek için öğütler veren Batı düşüncesinin temel eserlerinden biridir. Kitap, Tanrı’yı ​​doğal düzen olarak tanımlar; insanlar ise Tanrı’nın “yansıması” dır. Spinoza’nın düşüncesine göre olan her şey Tanrı’nın doğasından gelir.

Spinoza’nın bu “pantheizmi (Tanrıcılık)”, Einstein’ın da manevi görüşünü oluşturuyordu. Einstein, bu konu hakkındaki görüşlerini Haham Herbert S. Goldstein’a şu şekilde dile getirmişti:

“Kendini, var olan her şeyin uyumu içinde açığa çıkaran Spinoza’nın Tanrı’sına inanıyorum. kendisini kaderin ve insanlığın davranışlarıyla ilgilenen bir Tanrıya değil.”

İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme – David Hume

Kendi kabulleriyle, bilim ve insan doğası arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışan 18. yüzyıl aydınlarından İskoç filozofunun bu kitabı, Einstein üzerinde büyük bir etkiye sahipti.

Hume’un, bilimsel olarak ahlaki bir felsefeyi dile getirme başarısı, fizikçiye, kitabın metafiziksel spekülasyondan, gözlemleyebileceğiniz gerçeklere doğru hareket etme çağrısını yaptı.

Hume’a göre, doğa yasalarını kavramak sadece gözlem ile olacak bir iş değildi. Bu ima, Einstein’ın “karşı sezgisel fikirlerinin gelişimi” üzerinde derin bir etkiye neden oldu.

Tüm Eserleri – Goethe

Einstein’ın geniş kitap koleksiyonunun belki de en büyük kısmı Alman yazar Johann von Goethe’ye aitti.

Einstein, Leopold Casper’a 1932 yılında yazdığı bir mektupta, Goethe’ye “akransız bir şair ve tüm zamanların en zeki ve bilge adamlarından biri” olarak hayran olduğunu belirtti.

Dünyayı değiştiren bilim insanının, zevk aldığı daha fazla kitap arıyorsanız, Dostoyevsky’nin “Karamazov Kardeşler” adlı eseri ve Helena Petrovna Blavatsky’nin mistik bir eseri olan “Peçesiz İsis” adlı eserini sevdiği biliniyor.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Eski Zamanlarda Yaşayan İnsanlar Nasıl Görünüyordu ?

Spinoza – Etika