içinde ,

Ahmet Fakih Kimdir ? Edebi Kişiliği Maddeler Halinde

Ahmet Fakih Kimdir ?

Divan edebiyatının 13. yüzyıl temsilcilerinden olan Ahmet Fakih, Horasan Türklerindendir. Birçok Divan şairi giri Ahmet Fakih hakkında da pek bilgi yoktur. Konya’da yaşadığı bilinmektedir. Çarhname adlı eseri ile tanınmıştır.

Ahmet Fakih Edebi Kişiliği Maddeler Halinde

  • 13. yüzyıl Divan edebiyatı temsilcisidir.
  • Horasan Türklerindendir.
  • Konya’da yaşamıştır.
  • Mevlana’nın babasından Fıkıh dersleri aldığı için Fakih olarak adlandırılmıştır.
  • Dini – Tasavvufi bir tarzda yazılan didaktik eser Çarhname Ahmet Fakih’in en önemli eseridir.
  • Çarhname’de hoşgörü, sabırlı olma, alçak gönüllü davranma ve yoksulları giydirme üzerine nasihatler yer alır.
  • * Çarhaname 13. yüzyılda Anadolu’da yazılan ve günümüze kadar gelmeyi başaran en eski Anadolu Türkçesi özelliği taşır.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Endülüs’te Raks Şiiri

Hanke’ye Ağıt Şiiri – Aydoğan Aydın