içinde

Ahmet Fakih Çarhname Pdf

Ahmet Fakih Çarhname Pdf

Çarhnâme-i Ahmed Fakıh der Bîvefâî-i Rûzigâr, olarak da bilinen Ahmet Fakih Çarhname Pdf ‘si.

Ahmet Fakih Çarhname adlı eseri 13. yüzyılın ilk yarısında Ahmed Fakih’ in yazmış olduğu kaside şeklinde 83 beyitlik tasavvuf manzumesidir. Günümüze kadar gelmiş en eski Anadolu Türkçesi örneği olması bakımından büyük önem taşır. 1İndireceğiniz PDF çalışmasında kasidenin tüm beytlerine yer verilmiştir.

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Anılar Defterinde Gül Yaprağı Şiiri Cahit Zarifoğlu

Aylak Göz Cahit Zarifoğlu